2017-09-03
فوبیای مدرسه چیست

فوبیای مدرسه یا ترس کودکان از رفتن به مدرسه

فوبیای مدرسه یا ترس کودک از جدایی از والدین : مشغله این روزهای والدین شاید راهی کردن کودک به مدرسه باشد. فصل مدارس نزدیک شده و […]
2018-05-13
علائم اضطراب با عملکرد بالا

علائمی که نشان می دهد اضطراب زیاد دارید!

اضطراب در واقع یک صدایی از پشت سر می باشد که مدام می گوید ” اتفاقات بدی قرار است بیفتد”. چیزی که باعث می شود تا […]
2018-10-25
تاثیر طلاق روی کودکان

چه آسیب هایی بچه های طلاق را تهدید می کند؟

جدایی و طلاق و اتفاقاتی که منجر به چنین مسائلی می شود، به طور ثابت و پیش بینی شده ای می تواند نیاز کودکان را دچار […]
2019-09-19
اضطراب جدایی

اضطراب جدایی در کودکان

اضطراب جدایی یکی از مشکلات اساسی در سنین کودکی است ومی تواند باعث ایجاد اضطراب حتی در سنین بزرگسالی گردد روشهای ممانعت ومدارا را بایددانست