2017-09-03
فوبیای مدرسه چیست

فوبیای مدرسه یا ترس کودکان از رفتن به مدرسه

فوبیای مدرسه یا ترس کودک از جدایی از والدین : مشغله این روزهای والدین شاید راهی کردن کودک به مدرسه باشد. فصل مدارس نزدیک شده و […]
2018-05-13
علائم اضطراب با عملکرد بالا

علائمی که نشان می دهد اضطراب زیاد دارید!

اضطراب در واقع یک صدایی از پشت سر می باشد که مدام می گوید ” اتفاقات بدی قرار است بیفتد”. چیزی که باعث می شود تا […]
2018-10-25
تاثیر طلاق روی کودکان

چه آسیب هایی بچه های طلاق را تهدید می کند؟

جدایی و طلاق و اتفاقاتی که منجر به چنین مسائلی می شود، به طور ثابت و پیش بینی شده ای می تواند نیاز کودکان را دچار […]