2017-07-16
استرس با بدنتان چه می کند؟

استرس با بدنتان چه می کند؟

استرس از جمله علائمی است که قبل از انجام کاری ممکن است برای فرد پیش آید. اما همین استرس با بدن چه می کند؟!
2018-10-28
اختلال اضطراب عمومی یا فراگیر

اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطراب عمومی یا فراگیر چیست؟ اختلال اضطراب عمومی یا فراگیر به عقیده روانپزشک در شریعتی شامل نگرانی ها و استرس درباره بسیاری از فعالیت ها […]
2018-11-11
کاهش استرس با ورزش

چطور استرس خود را کم کنیم؟

سلامت روانی یک معنی کلی ندارد، بلکه شامل فاکتورهای دیگری هم می شود :