2017-07-16
استرس با بدنتان چه می کند؟

استرس با بدنتان چه می کند؟

استرس از جمله علائمی است که قبل از انجام کاری ممکن است برای فرد پیش آید. اما همین استرس با بدن چه می کند؟!
2018-11-11
کاهش استرس با ورزش

چطور استرس خود را کم کنیم؟

سلامت روانی یک معنی کلی ندارد، بلکه شامل فاکتورهای دیگری هم می شود :
2019-01-13
اختلال استرس پس از سانحه

علت ترس از تصادف چیست؟

اختلال استرس پس از سانحه ( PTSD) در واقع واکنش های شدید، ناخوشایند در برابر یکسری حوادث تهاجمی می باشد.