2017-07-16
استرس با بدنتان چه می کند؟

استرس با بدنتان چه می کند؟

استرس از جمله علائمی است که قبل از انجام کاری ممکن است برای فرد پیش آید. اما همین استرس با بدن چه می کند؟!
2019-05-26
اختلال استرس بعد از سانحه

استرس پس از سانحه چه تاثیری روی زنان دارد؟

چه عواملی منجر به استرس پس از سانحه در زنان می شود؟ علائم آن با مردان فرق دارد؟ زمانی که صحبت از PTSD می کنیم، اختلال […]