2018-03-08
بازی های ویدیویی برای کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال بازی های ویدیویی نکنند!

آیا بازی های ویدیویی کودکان بیش فعال را بدتر می کند؟ بازی کردن بازی های ویدیویی مثل فیلم می باشد و بسیار لذت بخش است. آیا […]
2019-12-01
اختلال بیش فعالی بزرگسالان

چه تفاوتی بین بچه ای که بیش فعاله با پرانرژی هست؟

بیش فعالی یا پرانرژی بودن کودکان تفاوت بین بیش فعالی و پرانرژی بودن کودکان با اینکه اکثر کودکانی که ADHD دارند، اما در واقع، پر انرژی […]