2016-07-23
پانیک

حملات هراس یا پانیک

پانیک یا حمله هراس یکی از ترسناک ترین اختلالات اضزابی در بیماریهای روانپزشکی می توان نام برد ولی آگاهی از ماهیت بی خطر بسیار مفید است
2017-06-25
اختلال هراس

اختلال هراس چیست؟

اختلال هراس ناشی از چه می باشد؟! به گفته روانپزشک حمله های ترس یا هراس که به فرد در هر جایی وارد می شود، یا در […]
2017-06-29
فوبیا و انواع آن

انواع فوبیا چیست؟

فوبیا واکنشی غیر منطقی و دور از انتظار می باشد. اگر فردی دارای فوبیا باشد، ممکن است تجربه حس عمیقی از ترس را داشته باشد، یا […]
2017-07-04
فرق اختلال هراس و اختلال اضطراب

فرق اختلال هراس واختلال اضطراب چه می باشد؟

از اینکه حمله های اضطراب و هراس با هم متفاوت می باشند، شاید متعجب شوید. ممکن است درباره آن ها در گفتگوهای روزمره شنیده باشید که […]