2017-03-14
اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته

در وابستگی یک رابطه یک وسوسه ای می باشد که بیشتر هم روی همان رابطه تمرکز دارد. نیاز به این سوال دارید که از خودتان بپرسید، […]