2017-03-14
اختلال شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته

در وابستگی یک رابطه یک وسوسه ای می باشد که بیشتر هم روی همان رابطه تمرکز دارد. نیاز به این سوال دارید که از خودتان بپرسید، […]
2018-06-21
سندرم اردک چیست

حقایقی درباره سندرم اردک که شاید ندانید!

سندرم اردک : گرچه تشخیص صحیح روانی و ذهنی لازم نیست، چون سندرم اردک به طور واضحی اشاره به موقعیتی دارد که فرد در آن آرام […]