2017-02-16
اختلال دو قطبی با نظر روانپزشک

چطور بفهیم اختلال دوقطبی داریم؟

افرادی که دچار اختلال دوقطبی هستند، اغلب یا خیلی شاد و پر انرژی هستند یا اینکه خیلی ناراحتند. بین این افراط در خلق و خو ممکن […]