2017-04-04
اختلال روانپریشی

آیا از اختلال روانپریشی رنج می برید؟

اختلالات روانی گروهی از بیماری های جدی هستند که روی ذهن تاثیر می گذارند. این اختلالات یا اختلال روانپریشی فکر کردن را برای فرد سخت می […]
2017-06-29
فوبیا و انواع آن

انواع فوبیا چیست؟

فوبیا واکنشی غیر منطقی و دور از انتظار می باشد. اگر فردی دارای فوبیا باشد، ممکن است تجربه حس عمیقی از ترس را داشته باشد، یا […]
2017-07-04
فرق اختلال هراس و اختلال اضطراب

فرق اختلال هراس واختلال اضطراب چه می باشد؟

از اینکه حمله های اضطراب و هراس با هم متفاوت می باشند، شاید متعجب شوید. ممکن است درباره آن ها در گفتگوهای روزمره شنیده باشید که […]
2017-08-10
با کودک لجباز چه کنید

با کودک لجباز چه کنید!

از جمله چالش هایی که والدین با کودکان دارند، کودک لجباز  می باشد. از نمونه های لجبازی کودکان می توان به حمام نرفتن، غذا نخوردن یا […]