2018-11-25
افسردگی پاییزی چیست

علت افسردگی پاییزی چیست؟

افسردگی پاییزی : افسردگی های فصلی یا SAD نوعی افسردگی می باشد که مربوط به تغییرات فصلی است.