2019-02-10
اختلال هویت

چرا بعضی ها دچار اختلال هویت می شوند؟

اختلال هویت چیست؟! صحبت از اختلال هویت که می شود، منظور همان اختلال شخصیتی چندگانه می باشد، یا دوتا یا حتی شخصیت های بیشتر که همه […]