2017-02-28
اختلال افسردگی دوقطبی

اختلال افسردگی مداوم و دوقطبی!

در انواع افسردگی برایتان از افسردگی حاد گفتیم که بسیار شدید می باشد. علائمی مثل از دست دادن علاقه و لذت به فعالیت مورد علاقه تان، […]
2019-10-20
افسردگی لبخند چیست

چه درمان های طبیعی برای افسردگی هست؟

درمان های طبیعی برای افسردگی : روش های درمانی سنتی برای افسردگی به عبارتی ترکیبی از دارو و مشاوره ست.