2017-06-29
فوبیا و انواع آن

انواع فوبیا چیست؟

فوبیا واکنشی غیر منطقی و دور از انتظار می باشد. اگر فردی دارای فوبیا باشد، ممکن است تجربه حس عمیقی از ترس را داشته باشد، یا […]
2017-07-04
فرق اختلال هراس و اختلال اضطراب

فرق اختلال هراس واختلال اضطراب چه می باشد؟

از اینکه حمله های اضطراب و هراس با هم متفاوت می باشند، شاید متعجب شوید. ممکن است درباره آن ها در گفتگوهای روزمره شنیده باشید که […]
2017-07-16
استرس با بدنتان چه می کند؟

استرس با بدنتان چه می کند؟

استرس از جمله علائمی است که قبل از انجام کاری ممکن است برای فرد پیش آید. اما همین استرس با بدن چه می کند؟!
2017-09-19
افسردگی فصلی

افسردگی فصلی چیست؟

افسردگی فصلی یا SAD ( Seasonal Affective Disorder) نوعی از افسردگی است که مرتبط با تغییرات فصلی می باشد.