2018-06-21
سندرم اردک چیست

حقایقی درباره سندرم اردک که شاید ندانید!

سندرم اردک : گرچه تشخیص صحیح روانی و ذهنی لازم نیست، چون سندرم اردک به طور واضحی اشاره به موقعیتی دارد که فرد در آن آرام […]
2018-10-28
اختلال اضطراب عمومی یا فراگیر

اختلال اضطراب فراگیر

اختلال اضطراب عمومی یا فراگیر چیست؟ اختلال اضطراب عمومی یا فراگیر به عقیده روانپزشک در شریعتی شامل نگرانی ها و استرس درباره بسیاری از فعالیت ها […]