2016-09-07
اختلالات روانپزشکی

درمان در اختلالات روانپزشکی

اختلالات روانپزشکی شناخت ونحوه درمانآن بسیار می تواند به شما کمک نماید تا از یک زندگی با کیفیت برخوردار باشید وکیفیت بالاتری از زندگی را تجربه کنید
2017-02-21
خودشیفتگی

علائم خودشیفتگی چیست؟

علائم اختلال شخصیتی خودشیفتگی چه می باشد؟ به گفته روانپزشک علائم اختلال شخصیتی خودشیفتگی عبارت است از : حس بیش از حد مهم بودن، شلوغی ذهن […]