2017-03-07
اعتماد به نفس داشتن

پیش بسوی بهترین ها با اعتماد به نفس

برای اینکه به بهترین ها دست پیدا کنید و چیزی که می خواهید را به دست آورید، در قدم اول باید اعتماد به نفس داشته باشید.
2019-11-10
علت خودکشی

چرا امار خودکشی ها بالا رفته؟!

علت خودکشی چیست؟ خودکشی بالای 3000 استرالیایی هستند که به خاطر خودکشی هرساله می میرند. به خاطر افسردگی که عامل چشمگیر این روزهای آن هاست.