2016-06-28
هراس اجتماعی

ویژگی های هراس اجتماعی

هراس اجتماعی دارای اجزای شناختی مسلمی است؛ مانند افکاری درباره مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن و یا مورد انتقاد و طرد واقع شدن. در جنبه های […]
2016-06-28
تنهایی

درمان اضطراب با هیپنوتیزم

افرادی که دچار اضطراب شدید هستند با علایمی نظیر درد قفسه سینه ، سر گیجه ،عدم تمرکز ، دل آشوبی مدام مواجهند که به نحو چشمگیری […]