2018-11-23
سلامت روان و فعالیت فیزیکی

آیا ورزش خاصی برای آرامش اعصاب هست؟

دلایل زیادی هست که چرا فعالیت فیزیکی برای بدن خوب هستند! هم قلب سالمی خواهید داشت، هم مفاصل و استخوان ها بهبود پیدا می کنند!