2018-04-05
انواع افراد دروغگو

انواع دروغگوها را بشناسید!

انواع افراد دروغگو : دروغگویی ویرانگر است. نه تنها دروغ گفتن به کسی، به او آسیب می زند، بلکه به فرد دروغگو هم آسیب متقابل را […]
2019-04-14
نشانه های دروغ گفتن

از کجا بفهمیم کسی دروغ می گوید؟

نشانه هایی که می توانید با آن ها بفهمید فرد روبرویتان دروغ می گوید! آیا می دانستید که 54 درصد از دروغ ها فقط می توانند […]