2018-12-02
اختلال روان تنی یا سایکوسوماتیک

روانتنی منجر به چه بیماری هایی می شود؟

واژه روانتنی یا psychosomatic (سایکوسوماتیک) که قبلا در رابطه با آن صحبت کرده بودیم، برگرفته از psyche یا ذهن، soma یا بدن می باشد.