روابط جنسی
2016-08-15
روانپزشک هراسی
2016-08-20

تفاوت روانپزشک

از مشکلاتی که در مورد مراجعه به روانپزشک  یا همان متخصص اعصاب وروان

 ومتخصص مغز واعصاب مطرح است این است که چه زمانی ما به کدام مراجعه کنیم

تفاوت روانپزشک ومتخصص مغز واعصاب در این است کهhttp://drkamranaskari.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/

زمانی که شما با یک مشکل مانند اختلال در حرکت وحس اندامها روبرو هستید

ودر واقعه احتمال یک مشکل فیزیکی ویا جسمانی در ناحیه مغز واعصاب محیطی می باشد

 مانند افرادی که دچار ضربه وآسیب مغزی ویا سکته مغزی که

منجر به اختلال در حرکت وحسهای  بدن می شود.

شما باید به یک متخصص مغز واعصاب مراجعه کنید

ولی اگر شما از یک وضعیت روانشناختی

مانند افسرگی اضطراب ترسهای غیر معمول مانندهراس panic وphobia ترسهای مرزی

ویا حسهای بی انگیزگی ویا رنجهای روانی دیگری که

در واقعه مشکل مربوط به آسیب مغزی نیست باید با یک روانپزشک مشکل را مطرح نمایید.

درست مانند یک کامپیوتر که اگر به قسمتهای سخت افزای ویا فیزیکی آسیب وارد شده

یک مهندس سخت افزار باید قطعه را تعویض کند

ولی اگر در برنامه وعملکرد اجرایی اختلال ایجاد شد یک مهندس نرم افزار باید اقدام نماید.

در واقعه روانپزشک می تواند کیفیت زندگی شما را بهبود دهد.

درمان اختلالات افسردگی اضطراب خلقی ووسواس وروشهای موثر در این درمان به عهده روانپزشک است

 متخصص مغز واعصاب بیشتر عملکردهای مغزی مانند اختلالات تشنجی وحرکتی وحسی را درمان  می نماید.

در درمانهای روانپزشکی شما از درمانهای دارویی ودرمانهای غیر دارویی مانند

رواندرمانی وشناخت ورفتار درمانی وروانکاوی وهیپنوتیزم استفاده می گردد.http://drkamranaskari.ir/psychoanalysis-and-psychotherapy/

دکتر کامران عسکری متخصص روانپزشک وروانکاو

دارای بورد تحصیلی  وگواهینامه هیپنوتیزم درمانی 

می تواند با روشهای دارویی وغیر دارویی

مانند روانکاوی وشناخت درمانی وهیپنوتیزم درمانی 

 بیمار را از مشکلات خلقی افسردگی اضطراب وسواس  رها نماید

وبه بیمار کمک نماید تا عملکرد بهتری در حوزه های

فردی بین فردی زوج و تخصیلی شغلی خانوادگی اتخاذ نماید.

در کنار درمان دارویی از درمانهای غیر دارویی بهره بگیرید.