خیانت
خیانت در روابط عاطفی
2019-10-04
مدیتیشن
مدیتیشن چه فوایدی دارد؟
2019-10-06
دلنوشته های روانپزشک

دلنوشته های روانپزشک

دلنوشته های روانپزشک پای دردل یک خیانتکار عاطفی!!

 تاکنون در مورد خیانت وافرادی که در رابطه عاطفی دست به خیانت می زنند ونحوه کمک کردن فرد آسیب دیده

وحتی روشهایی که متوجه شویم طرف مقابل در رابطه صادق نیست  حدسهایی زده شده

حتی در مورد این افراد قضاوتهای زیادی انجام شده است.

ولی روانپزشک تنها فردی است که در مواردی افرادی که خیانت عاطفی می کنند هم به آنها مراجعه می نمایند .

شاید دیدن دیدگاه این افراد ودر واقع  دلنوشته های روانپزشک   در این مورد بتواند موارد آسیب زایی را که از نظر دور مانده مشخص تر کند.

افرادی که دست به خیانت عاطفی وعدم تعهد در رابطه می زنند در چند نکته مشترک هستند :

آنها معمولا خود را گیر کرده در یک رابطه عاطفی نا خوشایند می بینند واحساس می کنند طرف مقابل به احساسات ونیاز های آنها توجهی نکرده است .

اکثرا ابراز نموده که چندین بار برای بهبود رابطه وتوجه بیشتر گرفتن از طرف مقابل تلاش کردند

ولی یا تلاش آنها بی فایده بوده ویا تغییرات گذرا بوده است .

اکثرا ابراز می نمایند تمایلی دیگر برای تلاش ندارند ونسبت به رابطه عاطفیشان احساس دلسردی وناکامی دارند.

در موارد زیادی معمولا علت خیانتمی تواند عدم رضایت جنسی وبی توجهی شریک جنسی نسبت به رابطه جنسی باشد .

والبته در موارد زیادی هم علت را صرفا تنوع طلبی وخستگی از رابطه ونداشتن مشترکات می دانند.

اشتباه در انتخاب  شریک عاطفی وسن پایین ازدواج وازدواج از روی نیاز وبرای خروج از یک رابطه خانوادگی بدرا ذکر می کنند .

اکثرا در عین اینکه رفتار خود را اشتباه می دانند.

بخاطر اینکه در گیر یک رابطه جدی دیگر شدند توانایی خروج وتغییر شرایط را ندارند .

بسیاری خود را افراد قربانی شرایط اجتماعی وفشار اجتماع وخانواده  دانسته ،

ویاموانع داشتن فرزندان ویا  فشار های اقتصادی را سد راه خود برای تمام کردن رابطه نامطلوب خود می دانند.

خیانت در روابط عاطفی

نیاز عاطفی زوج در رابطه

سرد مزاجی در روابط زناشویی

چه چیزهایی منجر به خراب شدن رابطه می شود؟

نکته مهمی که روانپزشک خوب به آن اشاره می کند:

در دلنوشته های روانپزشک  این است که با وجود تمام نکات ذکر شده رفتن به یک رابطه جایگزین ویا همزمان صرفا مسکنی قوی است که

بعد از مدتی عوارض بسیار شدیدتر وخماری بسیار عمیق تری را به دنبال دارد .

بنابراین دلنوشته های روانپزشک  وتوصیه روانپزشک شریعتی  این است که:

  در ابتدا زمان ودقت کافی برای انتخاب را لحاظ کنید وحتما با یک مشاور مناسب گفتگو کنید

وسپس با تمام قوا برای بهبود رابطه تلاش کنید .

بسیاری از رابطه های منجر به شکست  ناشی از عدم حس صمیمیت ومشترکات در رابطه است

وبیاد آورید فردی که اکنون به او خیانت می کنید در زمانی چنان مشتاق دیدارش بودید

ودر ضمن هردو طرف باید همواره نسبت به رابطه عاطفی ونیازهای طرف مقابل حساس وپذیرنده باشند

ودر صورتی که با وجود تمام تلاش برای حفظ رابطه  نتیجه مطلوب حاصل نشد بپذیرید که

یک خروج عاقلانه ولو سخت ودردناک از تسکینی که باعث بسیاری مشکلات دیگر می شود بهتر است.

دروغ گفتن چه تاثیری روی رابطه دارد؟

با این نشانه ها رابطه شما در خطر است!