تاثیر افسردگی روی زندگی عشقی
افسردگی چه تاثیری روی عشق طرفین دارد؟
2019-08-11
عملکرد جنسی در رابطه چگونه می تواند بهبود یابد؟
عملکرد جنسی را چگونه می توان بهبود بخشید؟
2019-08-15
عملکرد روانپزشک

psychiatric function

عملکرد روانپزشک چیست؟وروانپزشک چه کاری می کند؟

روانپزشک یا متخصص اعصاب وروان در حوزه های زیل می تواند فعالیت کند:http://drkamranaskari.ir/%da%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/

مهم ترین حوزه  عملکرد روانپزشک در مورد داروهای روانپزشکی است.http://drkamranaskari.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/

داروهایی که در درمان اختلالات خلقی وافسردگی ،اضطراب موثر است.http://drkamranaskari.ir/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c/

حوزهای دیگری که روانپزشک می تواند بیمار را یاری دهدشامل:

رواندرمانی مانند درمانهای شناختی  ورفتاری و روانکاویست،http://drkamranaskari.ir/cognitive-and-behavior-therapy/

در حوزه درمانهای شناختی ورفتاری cognitive and behavior therapy،

عملکرد درمانی بیشتر غیر دارویی وتغییر در باورها ورفتارهای بیمار است،

باورها ورفتارهایی که منجر به مشکلات در حوزه فردی وشغلی واجتماعی بیمار شده است.

حوزه روانکاوی که نیاز به آموزشهای ویژه دارد وبیمار را با قسمتهای ناخوداگاه خود اگاه می سازد.http://drkamranaskari.ir/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-_-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8cpsychoanalysis-_psychotherapy/

این حوزه شامل روانکاوی فرویدی یونگ و روانکاوی  فشرده وسایر حوزه های روانکاوی است.

هیپنوتیزم درمانی که این متد هم نیاز به آموزشهای خاص ومهارت درمانگر دارد.http://drkamranaskari.ir/%d9%87%db%8c%d9%be%d9%86%d9%88%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%85-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/

در این روش با روش آرامش سازی وتلقین به بیمار کمک می شود،

تا باورهای قوی تر وکارآمد تری از خود وتغییرات مورد نیازش بسازد.

این روش هم شامل هیپنوتیزم درمانی یا هیپنوتراپی کلاسیک واریکسونی است ،

که هر کدام به روشهای خاص خود انجام می گیرد.

مهارتهای زوج درمانی ومشاوره های زوج برای تصمیمات مهمی از قبیل ازدواج ویا حتی جدایی و

مشاوره در تصمیمات مهمی مانند شغل ویا تحصیل،http://drkamranaskari.ir/%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/

مشاوره در مورد مشکلات زناشویی وجنسی ،

بهبود کیفیت روابط عاطفی وبین فردی،

بهبود ارتباط را می توان سایر حوزه هایی که روانپزشک می تواند موثر باشد برشمرد.

انجام کارگاهایی در جهت بهبود عزت نفس واعتماد نفس روابط زوجین و بهبود عملکرد جنسی ،

بهبود عملکرد شغلی وتحصیلی را می توان برشمرد.

دکتر کامران عسکری متخصص روانپزشک و روانکاو دارای بورد تخصصی اعصاب وروان دارای گواهینامه هیپنوتیزم 

 می تواند به شما این اعتماد را بدهد که در درمان شما هیچ چیز را فروگذار نیست ،

واز تمام توانایی خود در جهت بهبود سلامت شما بهره میگیرد .

شما می توانید با مراجعه به مطب ایشان با وقت قبلی مطمئن باشید که تمام درمان  لازم را یکجا وهمزمان دریافت می دارید.

پس از مراجعه وشروع درمان در تمام ساعات می توانید به طریق on line با ایشان در تماس باشید .

دکتر کامران عسکری متخصص در مشاوره و درمان ورواندرمانی وروانکاوی 

درمانهای فردی زوجی ومشاوره وکارگاه گروهی وویزیت on lineبرای بیماران خارج از کشور.http://drkamranaskari.ir/