علت خودکشی
چرا امار خودکشی ها بالا رفته؟!
2019-11-10
افسردگی نوزادان
آیا نوزادان هم افسردگی می گیرند؟
2019-11-24
معاشرت

معاشرت

تاثیر معاشرت های اجتماعی در زندگی

بررسی تاثیر معاشرت های اجتماعی بر کیفیت زندگی وطول عمر :

روانپزشک خوب در تهران می گوید همانطور که بر اساس باور های دینی ما صله رحم  به عنوان یک ارزش دینی نام برده شده است،

ارزش واهمیت داشتن روابط عمومی خوب با اطرافیان به عنوان یکی از ارکان سلامتی روان دارای جنبه های مهمی است

تاثیر معاشرت بر جنبه های مختلف زندگی:

1_افراد معاشرتی از سلامت روان بیشتری برخورداند وطول عمر بیشتری را نسبت به همسالان خود می توانند داشته باشند

در ارزیابی بر روی بیماران زن مبتلا به سرطان پستان مهاجم میزان بهبود کیفیت و کمیت زندگی و

طول عمردر گروهی که از حمایت عاطفی  بر خوردارند بیشتر است

میزان امید به زندگی وبهبود معادل در مانهای قوی دارویی وشیمی درمانی است.

در واقع این گروه های درمانی مترادف عملکرد داشتن روابط اجتماعی در اجتماع است .

بنابراین داشتن رابطه مناسب در محیط پیرامون می تواند در افزایش طول عمر تاثیر  به سزایی داشته باشد.

این عملکرد می تواند بخاطر تقویت سیستم ایمنی افرادی که تمایلات اجتماعی بیشتری دارند رخ دهد.

صمیمیت در روابط

روابط عاطفی

به چند دلیل به داشتن دوست نیاز دارید!

2_افرادی که از کودکی ارتباطات و دوستان اجتماعی بیشتری دارند از حس اعتماد به نفس بیشتردر زندگی برخوردارند.

این افراد حس رضایت بیشتری را در طول عمر خود گزارش می کنند وحس همبستگی بیشتری با جامعه خود دارند.

نگاه این افراد به مسائل اجتماعی ودنیای پیرامون خود مثبت تر است وراحت تر می توانند بر مشکلات  ومصائب خود غالب گردند

 

3_خوشبختی یک احساس  وحس درونی است افرادی که معاشرتی هستند حس خوشبختی را بیشتر گزارش می کنند.

این افراد میزان رضایت بیشتری را در خود از زندگیشان نسبت به سایر افراد جامعه بیان می نمایند.

این افراد داشتن دوستان وستگان خوب را یک موهبت بزرگ در زندگیشان می دانند.

ویکی از رازهای شادی خود در زندگی را داشتن دوستان وبستگان خوب می دانند

4_بنا بر نظریات اریکسون حس صمیمیت در دوران بین 25 تا 35 سالگی یکی از مراحل مهم زندگی است.

افرادی که معاشرت های صمیمانه وموفقی را در زندگی دارند راحت تر با مراحل بعدی زندگی خود روبرو می گردند.

این افراد زندگی خود را معنا دار تر  می دانند وکمتر با بحرانهایی مانند بی معنایی زندگی وحس پوچی ویا ترس از مرگ روبرویند.

بنا بر نظر روانپزشک شریعتی شاید مقداری از این تمایل اجتماعی ژنتیک ودرونی باشد

ولی هر فرد می تواند با تلاش برای معاشرتهای اجتماعی بیشتر کیفیت وکمیت زندگی خود را بهبود بخشد.

چرا افراد شاد موفق ترند؟

اعتماد به نفس کودکان را چگونه بالا ببریم؟

پیش به سوی بهترین ها با اعتماد به نفس