افسردگی و تاثیراتش روی بدن
تفاوت افسردگی با اختلال دوقطبی چیست؟
2019-10-27
جلب توجه همسر با نظر روانپزشک خوب
چرا ازدواج کردن مهم است؟
2019-11-03
توجه طلبی

توجه طلبی

توجه طلبی ونیاز انسان به مورد توجه بودن

انسان در تمام طول زندگی نیاز به مورد توجه بودن دارد و توجه طلبی شاید یکی از ضرورتهای زندگی ما باشد.

به گفته اریک برن در کتاب بازیها انسان برای سلامت روانشناختی به میزان خاصی از توجه در هر روز ودر طول عمر خود نیاز دارد

می توان به این نکته دقت کرد که یکی از بدترین انواع شکنجه را می توان زندان انفرادی یر شمرد.

افرادی که به دلیلی زندانی میشوند یکی از بدترین خاطرات خود را دوران زندان انفرادی خود می دانند.

تاثیری که گاها تا سالیان طولانی در ذهن وروان افراد به جا می ماند .

گاها  تا سالیان طولانی یکی از بدترین کابوسهای این افراد است.

می توان گفت که تاثیر نبودن در جمع ونگرفتن نوازش وتوجه اجتماعی شاید مهم ترین علت این آسیب باشد.

توجه طلبی در کودکان

کودکان نیاز مبرمی به توجه دارند این نیاز به حدی جدی است که مشاهده شده در کودکان که در پرورشگاه زندگی می کنند

گاها با وجود تغذیه وبهداشت مناسب عدم حضور یک سر پرست دائم که به کودک توجه کند باعث ایجاد کوتولگی روانشناختی گردیده است.

این وضعیت با به سر پرستی گرفتن کودک توسط والدین رضایی بر طرف شده است.

کودکان برای دریافت توجه گاها  حتی رفتارهایی از خود بروز می دهند که منجر به تنبیه توسط والدینشان می شود .

ضرورت کسب توجه آنقدر برای کودک حیاتی است که حتی توجه با تنبیه رابه بی توجهی  ترجیح می دهد.

رفتار هایی مانند کوبیدن سر به زمین وقتی والدین در اطراف کودک هستند  گریه کردن ونق زدنهای بی دلیل

وحتی تکرارکلمات ورفتارهایی که از طرف والدین کودک  مورد سرزنش وگاها تنبیه  قرار می گیرد.

گاها روشی برای جلب توجه است.

در این موارد حتی تنبیه فیزیکی وکلامی  چون روشی است که

از طریق آن کودک توجه می گیرد باعث تقویت وتکرار این رفتار می گردد.

بنا به نظر روانپزشک شریعتی در این موارد

بی توجهی به رفتار ناپسند روش کارآمد تری برای خاموش کردن رفتار نامناسب است.

البته باید توجه کرد که همیشه باید به نیاز به مورد توجه بودن کودک اهمییت داد.

چرا که در سنین پایین این توجه در ایجاد حس ارزشمندی وخود باوری واعتماد به نفس کودک  تاثیر مهمی دارد .

گاها تقدیر از کودک بخاطر رفتارهای مثبت ، پرسش از کودک در مورد موضوعات ،وتاکید بر توجه به نظر کودک می تواند بسیار مهم باشد.

می توانید براین نکته در حضور کودک تاکید کنید که نظر ودیدگاه او برای شما مهم است.

حمایت در روابط عاطفی

مهار تهای مقابله با شکست در کودکان

فرهنگ تعارف یا مهر طلبی

توجه طلبی در بزرگسالان

نیاز به توجه در افراد نوجوان وحتی بزرگسال همچنان یک نیاز حیاتی است.

بسیاری از نوجوانان برای کسب توجه وتایید گرفتن توسط گروه همسالان یا دوستان حتی دست به رفتار های پر خطر می زنند

رفتار هایی مانند مصرف دخانیات ومواد مخدر والکل  رفتار های پر خطر جنسی

وحتی گاها دست به خشونت زدن در سنین نوجوانی 

 تنها روشی برای کسب تایید وتوجه توسط گروه مخاطب  نوجوان  می تواند باشد .

از نظر روانپزشک خوب دادن حس ارزشمندی به نوجوان دخالت دادن نوجوان در تصمیمات خانوادگی ویاد دادن مهارت نه گفتن

دادن حس خود ارزشمندی در نوجوان وهمچنین توجه کردن به دیدگاه نوجوان می تواند کار ساز باشد.

تغییر نقش والدین از والد تربیت کننده به والد شنونده نقش مهمی درحفاظت نوجوان در این سنین می تواند داشته باشد.

در افراد بزرگسال توجه طلبی گاها با نیاز افراطی برای مالکیت اشیا ویا هم نشینی باافراد خاص است.

نیاز افراطی برای گذاشتن عکسهای خود در صفحات مجازی که توسط همگان بازدید می شود.

تمایل برای عکس گرفتن با سلبریتیها ویا عکس از خودرو لوکسی که در آن سوار هستیم

استفاده از وسایل  وپوشش مارک وبرند ویا موبایل وسایر اشیا گرانفینت

می تواند روشی برای کسب توجه بیشتر باشد.

شاید یکی از روشهای بازار یابی مدرن را بتوان ایجاد حس نیاز برای داشتن ومالکیت اشیا لوکس نام برد .

این نیاز را گاها آنقدر در افراد می توان گسترش داد که

فرد از نداشتن شی لوکسی که شاید کاربرد ضروری هم در زندگی ندارد حس بدبختی نماید.

به صورتی که خود را به آب وآتش بزند تا آن شی را مالک گردد.

از نظر روانپزشک تهران نیاز ضروری انسان برای کسب توجه تا سنین کهولت باقی می ماند این حالت در افراد

مسنی که مرتبا با شکایتهای جسمی که هیچ توجیه علمی ندارد ولی باعث می گردد اطرافیان فرد کهن سال 

 را به دور او جلب نماید مشاهده می گردد.

گاها این توجه را می توان با یک گپ کوچک وخودمانی و نشان دادن اینکه آن فرد برای ما مهم است به خوبی بر طرف کرد

گاهی به روش های سنتی وجمع شدن در کنار یکدیگر تماس چشمی مناسب ونوشیدن یک چای با دوستان وبستگان

می تواند این نیاز ضروری را به یک روش سالم بر طرف نماید.

ترس از تنهایی

خیانت در روابط عاطفی