شغل های پراسترس
از این شغل های استرس زا دوری کنید!
2018-01-14
راه های تقویت حافظه
چطور حافظه خود را تقویت کنید؟
2018-01-21
مقایسه صبوری زنان و مردان

مقایسه صبوری زنان و مردان

آیا واقعا زنان صبورتر از مردان هستند؟

در مطالعات اخیر ثابت شده که از لحاظ بیولوژیکی صبوری زنان از مردان بیشتر است.

آیا علم این موضوع را ثابت کرده است؟!

در یک کنفرانسی در استرالیا، دالای لاما اعلام کرد که با احترام بسیار، باید گفت که صبوری زنان از لحاظ بیولوژیکی بسیار بیشتر می باشد.

در واقع مغز زنان و مردان مورد قیاس قرار گرفت و اینگونه نشان داد که با توجه به فعالیت مغزی ان ها، چنین تفاوتی در بحث صبوری بسیار واضح و روشن دیده می شود. به این شرح که زنان زمانی که مغزشان مشغول به فعالیتی می باشد، در عین حال صبوری را تجربه می کنند. افراد شرکت کننده را زیر دستگاه Fmri قرار داده و به آن ها عکس های ناراحت کننده ای را نشان دادند که خصیصه صبر را در آن ها تحریک می کرد. در مردان و نیز زنان، گزارش ها حاکی بر این بود که سطح همدردی شان یکی بوده است. اما، مناطقی از مغز که در مردان فعال شده بود، با زنان فرق داشت. در حین این مطالعه گفته نشد که یکی بیشتر از دیگری صبوری را تجربه می کند، بلکه نشان می داد که نوع همدردی و صبر و بیان آن در هر کدام متفاوت می باشد.

مقایسه صبوری زنان و مردان

همدردی و صبوری مرد و زن در یک سطح، اما با بیانی متفاوت :

به جای اینکه بگوییم زنان گرایش بیشتری نسبت به صبوری در مقایسه با مردان دارند، بهتر است گفته شود که آن ها به سادگی احساسات خود را تغییر داده یا بیان می کنند.

یک دلیلی که فکر می کنیم زنان بیشتر از مردان صبورند، توجه به یک بعد قضیه می باشد، مثل  : پرورش، مهربانی، نرمی و لطافت، گرمی و نرمی در احساس.  تعاریف معمولا خیلی دقیق نیستند. بیشتر اوقات هم پرورش و نگهداری و هم بیانی آشکار و تندخو داشته باشد. مثلا مادری که مدام کودکش را عوا می کند، و در نهایت خشونت را هم وارد کار می کند. همه این احساسات، از جمله مهربانی، دلسوزی، عشق که هرکدام از آن ها را یا مردان یا زنان به شکل های مختف بیان می کنند.