علت خجالتی بودن
علت خجالتی بودن چیست؟
2019-01-03
اختلال استرس پس از سانحه
علت ترس از تصادف چیست؟
2019-01-13
موزیک درمانی افسردگی

موزیک درمانی افسردگی

موزیک درمانی بیماری افسردگی

چرا موزیک درمانی بیماری افسردگی انقدر اهمیت دارد؟

افسردگی یک اختلال شایع می باشد که منجر به تغییرات رفتاری و از دست دادن علاقه و لذت می شود.

به گفته روانپزشک تهران موزیک درمانی یک نوع مداخله می باشد که توسط یک موزیک تراپیست خبره انجام می گیرد. در واقع در بهبود رفتارها و عواطف شما تاثیر گذار خواهد بود.

این روش درمانی با کمک روانپزشک تهران اطلاعاتی در رابطه با تاثیرات موزیک درمانی در افراد افسرده می باشد.

چه کسانی علاقمند به موزیک درمانی می باشند؟

این درمان می تواند در بین افرادی که افسردگی دارند، علاقمندی خاصی به این درمان ایجاد کند.

چه سولاتی در رابطه با درمان با موزیک پیش می آید؟

1 : آیا موزیک تراپی تاثیرگذارتر از درمان های معمولی یا روان درمانی می باشد؟

2 : آیا هر فرمی از موزیک درمانی بهتر از انواع دیگر آن می باشد؟

چه مطالعاتی روی موزیک تراپی انجام شده؟

9 مطالعه روی 421 نفر انجام شده است، از هر گروه جوان تا پیر.

به گفته روانپزشک تهران این مطالعات به تاثیر موزیک تراپی در برابر درمان های معمولی پرداخته است، همچنین روان درمانی.

علاوه بر این، تفاوت های بین این دونوع موزیک تراپی بررسی شده است، یکی اکتیو یا فعال (در آن افراد می خوانند یا یک آلت موسیقی می نوازند)، رسپتیو یا شنوا (در آن افراد به موسیقی گوش می دهند).

موزیک درمانی افسردگی

بعد از آن باید چه کرد؟

موزیک تراپی برای افسردگی تقریبا روی کاهش علائم افسردگی و اضطراب تاثیرگذار است.

موزیک رمانی همچنین به این افراد در عملکردهای روزانه شان کمک می کند. با این حال، یافته ها کامل نیستند و نیاز دارند تا با تحقیقات بیشتر کاملتر شوند.

آزمایشات آینده  باید روی افسردگی کودکان و بزرگسالان صورت گیرد، مداخلات، و کسی که در این مداخلات نقش دارد.

شواهد در رابطه با موزیک تراپی چه می گوید؟

محققان یافته اند که موزیک تراپی علاوه بر درمان معمول، تاثیر گذارتر از درمان معمولی به تنهایی است.

موزیک تراپی به نظر می رسد که باعث کاهش علائم استرس و اضطراب می شود و به بهبود عملکردتان کمک می شود.

البته مطمئن نیستند که آیا موزیک تراپی بهتر از روان درمانی می باشد یا خیر.