تنهایی
ماده مخدر گل
2016-09-18
تنهایی
خود کشی
2016-09-21

عارضه  و اختلال ارباب وبرده که جزو اختلالات  در رابطه جنسی بین دو فرد می باشد جزو اختلالاتی است که در آن یکی از دو طرف تمایل به مورد تحقیر وحتی آزار قرار گرفتن از طرف شریک جنسی خود دارد وحتی درآن ممکن است تمایلات موردآزار قرار گرفتن ویا حتی تحقییر شدن  را در روابط جنسی خود مطالبه می کند و گاه این رفتارها همراه با رضایت وارضا جنسی رخ می دهد واز طرفی فرد دیگر تمایل به تسلط وتحقیر کردن وحتی آسیب رساندن به شریک جنسی خود در حین رابطه جنسی را دارد گاها این روابط حتی منجر به آسیب دایم ویا حتی مرگ در فرد می گردد وهمراه با آن سایر انحرافات جنسی مانند میل به صنم پرستی یا فتیشیسم که درآن فرد نسبت به یک قسمت از بدن ویا اشیا متعلق به دیگری مانند کفش ویا مثلای انگشتان پا ویا کفش ویا هر قسمت دیگری از فرد تحریک می شود .

این نوع اختلال مربوط به سیر رشد جنسی فرد نوع رفتار سایرین با او در کودکی تصویر ی که فرد از خود درذهن دارد حس های کودکانه فرد در مورد روابط بزرگسالان مانند پدر ومادر وحتی در معرض رفتارها وآسیبهای جنسی در کودکی قرار گرفتن می باشد وبا توجه به زمینه این بیماری نیاز به رواندرمانی طولانی مدت و حمایت درمانی از فرد مبتلا جهت کنترل  تمایلات  بیمار گونه جنسی او است.