افسردگی و تاثیراتش روی بدن
افسردگی چه تاثیری روی بدن دارد؟
2019-06-23
کنترل عصبانیت
چطور عصبانیت خود را کنترل کنیم؟
2019-07-07
افسردگی پس از زایمان مردان

افسردگی پس از زایمان مردان

افسردگی پس از زایمان مردان

با اینکه مادران و پدران هم ممکن است به یک اندازه بعد از زایمان افسردگی بگیرند،اکثرا دیده شده که می گویند زنان این افسردگی را می گیرند.

اما یک تحقیقی روی 406 فرد انگلیسی در رابطه با افسردگی پس از زایمان انجام شده!
نشان داده که مردان به طور گسترده تری، و به طور نامرئی، دچار افسردگی پس از زایمان همسرانشان می شوند.

در حقیقت، پاسخ های آنلاین نشان می داده که دوبرابر بیشتر علائم افسردگی در مردانی که به تازگی پدر شدند دیده می شود تا زنان.

تا همین الان، تنها یک تحقیق مفید در رابطه با افسردگی پس از زایمان شده .

اکثر این تحقیقات هم روی مساله زایمان و بارداری تمرکز داشته اند.

نرخی که داده شده متفاوت می باشد.

اما افسردگی پس از زایمان بین 6 تا 13 درصد در هر خانواده ای دیده می شود.

در برخی موارد، ممکن است بین 8 تا 11 درصد هم باشد.

با وجود شباهت هایی که در این رنج داده شده می باشد، مردانی که تازه پدر شدند، به طور مکرر تحت درمان قرار گرفته اند.

و اگر هم درمان نشده بودند، بعد از تولد فرزند دیگرشان دوباره دچار مشکلات روحی روانی شده اند.

این نتایج تحقیقات می تواند یک نمونه و مثال خوب برای این باشد که جنسیت چه تاثیری می تواند روی این مشکل داشتهب اشد.

شرکت کنندگان به گفته روانپزشک خوب تهران، اول به عنوان مورد مطالعاتی افسردگی پس از زایمان شرکت کردند.

افسردگی پس از زایمان مردان

سپس از آن ها سوالاتی پرسیده شد که پاسخ بله خیر داشت.

مهم نیست چه جنسیتی نوزاد داشته، اما گفته شده که در رابطه مردان نسبت به زنان یک چیزی اشتباه بوده (مردان 76 درصد پاسخ ها، زنان 97 درصد)

حتی دلایل متعددی برای این نتایج هست.

به عنوان مثال، ممکن است مردان در برابر افسردگی پس از زایمان ایمن باشند.

به خاطر اینکه باردار نمی شوند، یا تغییرات هورمونی به خاطر بارداری ندارند.

یا اینکه مشکل شیردهی، زایمان و غیره ندارند.

اما موردی که هست، روشن است که پدران فکر می کنند دیگر آن توجهی که باید بعد از زایمان همسرشان ممکن است دریافت نکنند.

به ویژه نکته مهم دیگر، بسیاری از مردانی که علائم افسردگی پس از زایمان دارند، ممکن است کمک زیادی طلب نکنند.

یا اینکه حتی نزد یک متخصص برای درمان مراجعه نکنند.

ارزیابی هایی که از والدینی که به تازگی پدر و مادر شده اند، لازم می باشد.