تریپوفوبیا
علت ترس از چاله ها چیست؟
2020-01-12
افزایش عزت نفس
2020-01-17

آیا باید از دعواهای زناشویی ترسید؟ 

دعواهای زناشویی چرا در روابط رخ می دهد ؟

پاسخ روانپزشک خوب تهران در قبال مشکلات ومرافع های زوجین چیست؟

1-در ابتدا باید دانست در یک رابطه  وجود دعواهای زناشویی نه تنها خطرناک نیست،بلکه نشانه از توجه زوج به یکدیگر است.

در زوجی که هیچ تنش ودعوایی وجود ندارد گاها آرامش رابطه می تواند از یک خطر بزرگ حکایت نماید.

خطر بزرگی که در روابط کاملا آرام گاها از نگاه ها مخفی می ماند وجود جدایی عاطفی ویا حتی طلاق عاطفی می تواند باشد.

بنابراین همانطور که باید به تنش روابط زناشویی دقت نمود،روابط بسیار آرام وبدون تنش را هم بایدجدی گرفت.

قطعا قابل درک است که  دختر وپسری که تا سالیان زیادی پس از تولد وبلوغ در خانواده های متفاوتی زندگی کردند،

دارای تربیت وسطح توقعات متفاوتی چه از خود وچه از همسر خود هستند که این تفاوتها می تواند باعث تنش در رابطه گردد.

بنابراین می توان وجود تنش در رابطه را نشانه زنده بودن رابطه وداشتن اختلاف در نیاز ها وخواسته ها دانست.

در قبال  اختلافات زوجین چه رویکردی باید اتخاذ کرد؟

پاسخ روانپزشک شریعتی به این سوال این است که:

2-به این نکته  در دعواهای زناشویی باید بسیار دقت کرد که:

“زوج دعوا می کنند تا شنیده شوند ، به نیاز های آنها توجه شود واحساسات نادیده شده آنها دیده شود”

بنابراین در مشاوره زوج باید به پیام های مخفی که در دعواهای زوج رد وبدل می شود بسیار دقت کرد.

خیانت در روابط عاطفی

بحران روابط زناشویی

عملکرد جنسی را چگونه می توان بهبود بخشید؟

چه چیزهایی منجر به خراب شدن رابطه می شود؟

 

 

 

3-در دعواهای زناشویی تنها فردی که مجاز به دخالت در دعوا است یک درمانگر ویا مشاور زوج می باشد.

مشکلات زناشویی در واقع مشکلات فنی هستند که دخالت هر فرد غیر حرفه ای ویا دارای رابطه عاطفی با زوج می تواند باعث وخامت رابطه گردد.

نتیجه گیری اینکه:

در روابط زوج حضور تنش نشانه توجه به رابطه وزنده بودن رابطه است باید به علایم پنهان در روابط دقت نمود 

 ویک درمانگر حرفه ای باید بتواند پیام های پنهان در تنش که نشانه نیازهای دیده نشده  را ببیند

احساسات سرکوب شده باید  مورد توجه قرار گیرد 

این کار حتما باید توسط یک درمانگر مجرب وکار بلد انجام شود

که رابطه عاطفی با هیچ یک از دو طرف نداشته باشد.

روابط زوجها اختلافات وکشمکشها

صمیمیت در روابط

برای چی حسودی می کنیم؟

توجه طلبی