رفتارهای گستاخانه
با نوجوان چطور باید رفتار کرد؟
2019-03-10
اختلالات رفتاری در کودکان
چطور اختلالات رفتاری کودکان تشخیص داده می شود؟
2019-03-31
نشانه های عدم اعتماد به نفس

نشانه های عدم اعتماد به نفس

کمبود اعتماد به نفس در مردان

مردی که مشکل اعتماد به نفس یا عزت نفس دارد، بیشتر احتمال دارد که اشتباهاتی کند و همین می تواند برایش خطرناک باشد.

چطور بفهمیم یک مرد اعتماد به نفس پایینی دارد؟!

1 : یک شوهری که از زنش می ترسد

به گفته بهترین روانپزشک تهران هر مردی ممکن است از طرف همسرش طعنه بشنود و یا ضربه بخورد، که این نشان می دهد مرد زیر چه سلطه ای می باشد.

یک مرد هم حق این را دارد که از خودش در برابر آسیب هایی که به او وارد می شود، مقاومت کند.

2 : مطمئنا پول زیادی ندارد

اگر شخصیت مرد با میزان پولش اندازه گیری شود، یا اینکه چه چیزی کم دارد، به توصیه روانپزشک تهران پس هیچ مالکیتی نسبت به چیزی ندارد.

تلاش سخت او قابل تقدیر است، اما باید یک مرد واقعی باشد.

یک مردی که اعتماد به نفس پایین دارد، فکر می کند که باید ثروت و مادیاتش را به نمایش بگذارد.

آن موقع است که توسط مردم جدی گرفته می شود.

مردی که عزت نفسش پایین باشد، به خاطر اینکه هیشه حس کمبود مالی داشته، فکر می کند که پایین و بی ارزش است.

3 : یک قلدر به تمام معناست

تنها یک مردی که عزت نفس پایین داشته باشد، احساسات دیگران را سرکوب و نابود می کند.

مردانی که پای عشق هستند، از دیگران استفاده نمی کنند.

4 : از زیر مسئولیت هایش در می رود

مردی که عزت نفس پایین دارد، به اندازه کافی مسئولیت پذیر نیست.

زمانی که مسئولیتش سخت می شود، از زیر آن مسئولیت در می رود.

از شکست و انتظاراتی که او را احاطه کرده می ترسد.

حتی برخی از آن ها زن باردارشان را ترک می کنند.

5 : بقیه را سرزنش می کند

هیچ وقت قبول نمی کند، حتی زمانی که اشتباه کرده باشد.

همیشه بقیه را مقصر می داند، به خاطر اینکه فکر می کند اشتباهات او را کوچک می کند.

نمی داند که عذرخواهی چه ارزشی دارد.

نشانه های عدم اعتماد به نفس

6 : به زور رابطه می گیرد

یک مردی که اعتماد به نفس دارد و بالغ است، با عشق زن را به برقراری رابطه دعوت می کند. در واقع با آغوش ایمنش به زن این امنیت را می دهد و او را به سمت خود جذب می کند.

اما یک فرد متجاوز یک دیدگاه مبهم و خشن دارد.

فکر می کند که واقعا یک زن بیگناه را گیر انداخته و یا یک دختر، که به او تجاوز می کند.

7 : بیش از اندازه محافظ کار است

او زندگی اجتماعی زنش را چسبیده و بدون هیچ دلیلی نسبت به او حسودی می کند. حتی به او مشکوک می شود، او را زندانی می کند و هر حرکت او را زیر نظر دارد.

از این می ترسد که ممکن است یک مرد بهتر از او پیدا کند، به خاطر اینکه احساس می کند به اندازه کافی خوب نیست، با اینکه او را خیلی دوست دارد.

8 : یک تعقیب کننده است

چنین مردانی به یک زن جذب می شوند، اما به جای اینکه آن ها را ترغیب کنند، از آن ها فاصله میگیرند، به خاطر اینکه به خودشان اعتماد ندارند.

9 : قابل اعتماد نیستند

مردی که به شدت به خودش فکر می کند، به زنش هم افتخار می کند.

می داند که ازدواج یک بازتابی از او می باشد و می تواند از او محافظت کند.

اما یک مردی که عزت نفس پایینی دارد، با بسیاری از زنان در ارتباط است تا به اندازه حس مردانگی داشته باشد.