مشکلات کودک
مشکلات کودک را چگونه شناسایی کنیم؟
2019-08-26
روشهای برخورد با مشکلات کودک
2019-08-30
صمیمیت

صمیمیت

صمیمیت و نحوه شکل گیری آن در روابط

نظر روانپزشک خوب در تهران در مورد صمیمیت در روابط:

در روابط انسانی آنچه می تواند باعث تداوم وحس رضایت  طرفین رابطه باشد حس صمیمیت است.

در یک جمع دوستانه ،آنانی که حس بهتری از یکدیگر دارند و در واقع حس نزدیکی بیشتری در روابطشان دارند ،

افرادی هستند که از حس  صمیمیت بیشتری برخوردارند.

این افراد در ارتباط نزدیکی وامنیت بیشتری را در روابط تجربه می کنند ،

با یک دیگر ارتباط راحت تری برقرارنموده

ومی توانند در مورد مسائل خصوصی  خود راحت تر صحبت کنند،

وجود صمیمیت در افراد باعث می شود افراد حس رضایت وشادمانی بیشتری را در ارتباطاتشون احساس نموده

در جمع شاد تر بوده وحس خوشبختی وشادکامی بیشتری را تجربه می نمایند.

صمیمیت در روابط زوج و وجود این احساس باعث تداوم شادی وحس خوشبختی بیشتری در زوج می گردد .

زوجهایی که در این قسمت ارتباط بهتری دارند دوام وخوشبختی بیشتری در رابطه تجربه نموده.

واز سه رکن اصلی رابطه که متشکل از :

جذابیت جنسی واعتماد ووفاداری وصمیمیت است  .

در این قسمت که می تواند باعث پایداری رابطه گردد بهره مند هستند.

وجودصمیمیت در روابط زوج  باعث تداوم در رابطه می گردد .

این زوجها تماس بیشتری با یکدیگر برقرار نموده مدت طولانی تری را با هم وقت می گذرانند،

وحس شادمانی بیشتری را تجربه نموده وتماس چشمی طولانی تر وصمیمی تری دارند.

حس نوازش روانی به گفته اریک برن  پایه سلامت روانی است در روابطشان بیشتر است ،

واز سلامت جسمی وروانی بیشتری برخوردارند ودارای سیستم ایمنی قوی تری بوده

ودر زمان مشکلات وبحران بهتر وبا آسیب کمتری بحران را پشت سر می گذارند.

از نظر روانپزشک شریعتی :

روشهای افزایش صمیمیت در رابطه توجه به نیاز های طرف مقابل وعلاقه مندی به مسائلی که طرف مقابل بهآن علاقه دارد .

افزایش سطح اطلاعات در مورد چیزهایی که مرد علاقه طرف مقابل است،

وداشتن گوش شنوا ودر کل داشتن علاقه مشترک وهم صحبتی در مورد علایق مشترک می تواند میزان صمیمیت را افزایش دهد.

http://drkamranaskari.ir/sexual-coldness-in-marriage/

http://drkamranaskari.ir/emotional-relationship/

http://drkamranaskari.ir/sex-relationship/

http://drkamranaskari.ir/relationship/

http://drkamranaskari.ir/how-can-sexual-function-be-improved/

http://drkamranaskari.ir/%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/