رفتار منفعل تهاجمی چیست
منظور از رفتار منفعل تهاجمی چیست؟
2017-12-03
خصوصیات افراد بدبین چیست
علت بدبینی برخی افراد چیست؟
2017-12-10
تاثیر موسیقی روی رانندگی

تاثیر موسیقی روی رانندگی

موزیک گوش دادن چقدر روی رانندگی تاثیر دارد؟

همانطور که نوشیدن الکل روی رانندگی تاثیرگذار است، گوش دادن به موزیک در حین رانندگی نیز می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. خصوصا اگر مجموعه آهنگ هایی انتخاب کنید که اعصابتان را آرام کند یا اینکه حالتان را خوب کند، و اضطراب رانندگی را در شما کاهش دهد. سه تحقیقی که تاثیر موسیقی را بر عملکرد، سطح خلق و اضطراب رانندگی را بررسی کرده اند را برایتان آورده ایم.

مطالعه اولی درباره تاثیر موسیقی روی رانندگی چه می گوید؟

مطالعه ای در Economics منتشر شد که به تاثیر موسیقی روی رانندگی پرداخته بود. اینکه در رانندگی معمولی و رانندگی با سرعت، در موقعیت های مختلف چه تاثیری دارد. درست در زمان هایی که راننده ها به موسیقی گوش می دهند در مقایسه با زمانی که موسیقی پخش نمی شود.

محققان به این نتیجه رسیدن که موزیک می تواند روی خلق  و خو و حفظ آن خلق و خو تاثیر بگذارد، و نقش موثری در رفتار رانندگی داشته باشد.

هیچ تاثیری در عملکرد رانندگی در شرایط بی پروا و با سرعت ندارد، به عبارتی در مواقعی که در جاده های باریک رانندگی می شود.

میزن تنفس را کاهش می دهد، در مقایسه با زمان هایی که بدون موسیقی رانندگی می کنید.

علی رغم اینکه روی میزان تنفس تاثیر دارد، روی ضربان قلب تاثیری ندارد.

تحقیق دومی درباره تاثیر موسیقی روی رانندگی چه می گوید؟

در مطالعه دیگری که توسط روانشناس محیط زیست و رانندگی، Ayca Berfu Unal انجام شده بود، نشان می داد که موزیک می تواند روی عملکرد رانندگی تاثیر بسیار کوچکی داشته باشد. تنها تاثیری که موزیک می تواند داشته باشد، به این شرح بود :

تاثیر موسیقی روی رانندگان با تجربه ۲۵ تا ۳۵ ساله ـ بدون تاثیر :

برخلاف سایر مطالعاتی که انجام شده، اینکه رانندگانی که موسیقی گوش می دادند، یا سرعت می گرفتند یا اینکه قوانین را رعایت نمی کردند. آن هایی که باتجربه بودند، موسیقی روی رانندگی شان تاثیری نداشته و همچنان قوانین را رعایت کرده و سرعتشان کنترل شده بوده است. حتی برخی هم توانایی های رانندگی شان افزایش یافته زمانی که به موزیک گوش می دادند.

تاثیر موسیقی روی رانندگی

تاثیر موسیقی روی رانندگی در جاده های خسته کننده و یکنواخت ـ تاثیر مثبت :

رانندگی در یک جاده معمولی، مثل یک مسیری می باشد که شما را هیپنوتیزم می کند. یک موقعیت عالی برای زمانی که راننده می تواند به راحتی بخوابد. زمانی که رانندگان در جاده های خسته کننده به موسیقی گوش می دهند، توجه شان به جاده بیشتر می شود.

تاثیر موسیقی در جاهایی که نیاز به تمرکز بالایی دارد ـ هیچ اثر مثبتی نداشته :

رانندگی در خیابان های شلوغ نیازمند تمرکز می باشد. به خاطر همین رانندگان معمولا در این شرایط موزیک را قطع می کنند و یا صدایش را کمتر می کنند.

نظر مطالعه سومی درباره تاثیر موزیک روی رانندگی چیست؟

در مطالعه سوم گفته می شود که موزیک روی رانندگی تاثیر دارد، اما علاوه بر تاثیرات منفی که هنوز کشف نشده است. طی مطالعه ای که در دانشگاه متروپولیتان لندن شده، موزیک هم می تواند رانندگی تان را سریعتر کند و هم می تواند بسته به نوع موسیقی که گوش می دهید، رانندگی تان را خطرناک تر کند.