ترس از ارتفاع
چرا از ارتفاع می ترسم؟
2019-09-22
بازی
بازی در زندگی کودکان چه نقشی دارد؟
2019-09-26
مشکلات تحصیلی

مشکلات تحصیلی

مشکلات تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی

بروز مشکلات تحصیلی وعواقب آن

مشکلات تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی می تواند علتهای متفاوتی را داشته باشد ،

بنا به نظر روانپزشک خوب در مقاطع ابتدای تحصیل  وآموزشی کودکان از لحاظ سطح هوشی معمولا  آزموده می شوند

وفارغ از مشکلات هوشی که  بنام مشکلاتIQ نامیده می شود ومیزان توانایی هوشی وتوانایی یادگیری در کودکان است .

نیاز به آموزشهای خاص ومدارس خاصی برای کودکان با بهره هوشی پایین ، در کودکانی که از سطح هوشی وبهره هوشی مناسبی برخودارند.

کودکانی هستند که علی رغم سطح هوشی مناسب در یک یا چند زمینه دچار مشکلات تحصیلی هستند:

کودکانی که  دچار عارضه اختلال تمرکز وتوجه وبیش فعالی هستند.

کودکان مبتلا به اختلال تمرکز وتوجه:

این کودکان  در زمینه توجه وتوانایی تمرکز در انجام تکالیف دچار مشکل هستند

وممکن است دچار اختلال خیال پردازی یاDAY DREAMهستند

ومعمولا در انجام محاسبات ذهنی وهماهنگی در کلاس دچار مشکل هستند.

کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی : که مبتلا به عارضه عدم توانایی به هماهنگی وسکوت در کلاس هستند ودر نظم دچار مشکل هستند.

معمولا توانایی نشستن درسر کلاس دچار مشکل می باشند.

دسته دیگر کودکان مبتلا به اختلال خوانش دیکته ومحاسبات :

که علی رغم هوش خوب در یک زمینه دچار مشکل مانند ناتوانی در خواندن نوشتن ودیکته ومحاسبه ریاضی هستند.

کودکانی که مبتلا به مشکلات جسمانی: در دید مانند نزدیک بینی ودور بینی ویا آستیگماتیسم اصلاح نشده هستند ویا مشکلات شنوایی دارند .

کودکان مبتلا به عارضه در خود ماندگی یا اوتیسم 

مشکلات تحصیلی

آیا کودکان بیش فعال اضطراب می گیرند؟

فعالیتهای آموزشی برای کودکان اوتیسمی

چطور اختلالات رفتاری کودکان تشخیص داده می شود؟

کودکان بیش فعال بازیهای ویدئوی نکنند!

دسته دیگر کودکان مبتلا به اضطراب  :که بعلت اضطراب توانایی تحصیلیشان را نمی توانند نشان بدهند ،

مانند کودکان مبتلا به سکوت پیشگی انتخابی یاSELECTIVE MUTISM که بعلت اضطراب از حرف زدن در حضور افراد غریبه خود داری می کنند

و کودکان مبتلا به اضطراب اجتماعی  یا SOCIAL PHOBIA که از پاسخ دادن وحرف زدن در جمع دچار اضطراب می شوند .

کودکان مبتلا به وابستگی نایمن که از فاصله گرفتن از والدین مضطرب شده وتحمل دوری از خانواده را ندارند .

کودکان دچار اضطراب منتشر که توانایی تمرکز بر عملکرد درسی را ندارند

و کودکان مبتلا به اختلال وسواس که ممکن است به صورت کند بودن در انجام تکالیف تحصیلی نشان داده شود .

کودکان مبتلا به افسردگی وخشم  که تحمل ناکامی وهماهنگی در فعالیتهای تحصیلی را نداشته

وبصورت کودکان آرام ویا نامطمین ویا خشمگین بروز نموده .

هر کدام از این شرایط می تواند به صورت افت تحصیلی  در کودکان بروز نماید .

بنا به نظر روانپزشک شریعتی تشخیص ودرمان سریع این مشکلات می تواند در سرنوشت کودکان بسیار موثر باشد .

وظیفه سیستم آموزشی علاوه برشناسایی  اینمشکلات کمک به کودکان در بهبود حس خود ارزشمندی اعتماد به نفس وانجام تکالیف گروهی است.

اضطراب جدایی در کودکان

مهارتهای مقابله با شکست در کودکان

اعتماد به نفس کودکان را چگونه بالا ببریم؟

آیا کودکان هم دچار افسردگی می شوند؟