درمان بچه های اوتیسمی
با فرزند اوتیسمی مان چطور رفتار کنیم؟
2019-02-03
مزایای قصه گویی برای کودکان
چرا قصه گفتن برای کودکان خوب است؟
2019-02-17
اختلال هویت

اختلال هویت

اختلال هویت چیست؟!

صحبت از اختلال هویت که می شود، منظور همان اختلال شخصیتی چندگانه می باشد، یا دوتا یا حتی شخصیت های بیشتر که همه در یک شخص دیده می شود.

همچنین، آن فرد نمی تواند اطلاعاتی که به طور معمول باید به یاد داشته باشد، به یاد بیاورد.

مثلا اتفاقات روزانه، اطلاعات شخصی مهم، یا اتفاقات ترسناک یا استرس زا.

استرس های شدید دوران کودکی که ممکن است بعضی از کودکان به صورت ترکیبی تجربه ای از آن را داشته باشند.

افرادی که دو یا چند هویت دارند و در حافظه شان جاهای خالی برای اتفاقات روزانه شان گذاشته اند.

به گفته روانپزشک تهران یا اطلاعات شخصی شان، و اتفاقات آسیب زا و استرس زا می باشند.

همینطور علائم دیگری هم به همراه دارند که به روانپزشک می گویند، مثل افسردگی و اضطراب.

با مراجعه نزد روانپزشک خوب تهران و یک مصاحبه روانپزشکی و سوالات خاص می توان به نتایجی رسید.

همچنین گاهی اوقات با هیپنوتیزم و آرام بخشی، روانپزشک می تواند این اختلال را تشخیص دهد.

روان درمانی به طور گسترده ای می تواند به این افراد کمک کند.

می توانند هویت شان را پیوند زنند یا حداقل به شناسایی هویت شان کمک کنند.

اینکه چند نفر به اختلال هویت دچار می شوند، هنوز نامعلوم است.

در یک مطالعه کوچکی که صورت گرفته، تقریبا 1.5 درصد از افراد به طور سالانه دچار این اختلال می شوند.

اختلال هویت یا شخصیت به شکل های زیر دیده می شود :

  • به اختیار
  • بدون اختیار

در شکل به اختیار، هویت های مختلف فرد با عامل خارجی خودش را نشان می دهد و اختیار فرد را به دست می گیرد.

این عامل خارجی ممکن است به عنوان یک موجودیت فوق العاده یا یک روح توصیف شود.

اما گاها یک شخص دیگریست، که مرده و دارای تغییرات ناگهانی و چشمگیری شده است.

در همه موارد، افراد نسبت به حالت عادی شان، به شکل متفاوتی صحبت می کنند و عمل می کنند.

بنابراین، این شخصیت های مختلف برای دیگران، کاملا واضح و روشن است.

در خیلی از فرهنگ ها، تغییر به اختیار فرد براساس فرهنگ های محلی یا مذهب او می باشد و به عنوان اختلال دیده نمی شود.

علت اختلال هویت

در مقابل آن، در اختلال شخصیت، این هویت جایگزین به صورت ناخواسته است، و منجر به ناراحتی و اختلالات شدیدی می شود.

دقیقا جاها و زمان هایی ظاهر می شود که برای موقعیت اجتماعی فرد، فرهنگش، یا مذهب و عقایدش بسیار نامناسب است.

شکل بدون اختیار هم برای دیگران زیاد روشن و واضح نیست.

افرادی که تغییراتی جایگزین در خودشان حس می کنند، ممکن است حس کنند یک نفر دیگر به جای آن صحبت می کند.

یا طور دیگر احساس کنند و عمل کنند، به جای خودشان!

علت این اختلال چه می باشد؟

این اختلال شخصیتی در آن هایی که تجربه کودکی پر از استرس، تروماتیک داشته اند، دیده می شود.

در ایالات متحده، کانادا، و اروپا، تقریبا 90درصد از مردمی که این اختلال را دارند، به خاطر تجاوزهای جسمی، جنسی و یا عاطفی به آن ها بوده است.

یا اینکه دوره کودکی آن ها نادیده گرفته شده است.

برخی هم هستند که تجربه مرگ یکی از عزیزانشان در کودکی را داشته اند، مثلا مرگ والدین، یا یک بیماری جدی یا حوادث استرس زای دیگر.

همانطور که کودک رشد می کند، باید یاد بگیرد که با انواع و اقسام اطلاعات و تجارب پیچیده روبرو شود.

تجاوزهای جنسی و جسمی زمانی که در کودکی رخ می دهند، زمان رشد هویت کودک، باعث تاثیرات طولانی مدتی روی شکل گیری شخصیت او می شود.

خصوصا زمانی که توسط یکی از والدین یا پرستاران یا نزدیکان مورد تجاوز قرار گرفته باشد.

کودکانی که مورد آزار قرار می گیرند، ممکن است به فازهای مختلفی وارد شوند که در آن ها ادراکات، تجاربی در زندگی یا خاطراتشان جدا شده است.

با گذشت زمان، چنین کودکانی ممکن است با تفکر فرار موقع مورد سو قصد قرار گرفتنريال روبرو شوند.

هر فاز یا تجربه دردناکی ممکن است یک هویت جدید از آن ها بسازد.

با این حال، اگر چنین کودکان آسیب پذیری به اندازه کافی توسط بزرگسالانی که مراقبت می کنند، آرام شوند، این اختلال هویتی شان کمتر روبه رشد می رود.