خصوصیات افراد باهوش چیست
افراد باهوش چه خصوصیاتی دارند؟
2017-10-22
حسادت ورزی
علت روانشناختی حسادت چیست؟
2017-10-29
تفاوت مغز زنان و مردان

تفاوت مغز زنان و مردان

فرق بین مغز زنان و مردان چیست؟

جواب دادن به این سوال آن چنان هم ساده نیست. به خاطر اینکه ویژگی های مغز در هر دو جنسیت کاملا متفاوت می باشد، و برخی هم ممکن است در هر دو یکسان دیده شود.

طبق تحقیقاتی که محققان داشته اند، تفاوت های کلیدی را پیدا کرده اند که می تواند فرق بین مغز زنان و مردان را توضیح دهد.

اکثر تفکرات هر دوی مغز زنان و مردان یکی است!

در سال ۲۰۱۵ تحقیقی روی مغز زنان و مردان انجام شد تا ساختار هردو مشخص شود. محققان روی اسکن های ام ار آی بیش از ۱۴۰۰ نفر کار کردند. اول، مقدار و وضعیت خاکستر مغز را روی ۱۱۶ قسمت از مغز بررسی کردند تا ببینند کدام بخش ها بیشترین تفاوت را در هر دو جنسیت نشان می داد. سپس، این تیم این نواحی را در هر اسکن امتیاز بندی می کرد، با نام های نقطه female-end و نقطه male-end یا چیزی وسط این ها.

معلوم شد که ممکن است از هر ۶ نفر از ۱۰۰ نفری که روی آن ها مطالعه شده است، مداوما از یک جنس بودند. خیلی های دیگر ویژگی های زنانه و مردانه شان از هر شخصی در هر شخص دیگر فرق می کرد.

برای بررسی یافته ها، تیم تحقیقات متدهای مشابهی برای آنالیز شخصیت رفتاری بیش از ۵۵۰۰ نفر استفاده کردند. درست آن جایی که برخی از فعالیت ها در زنان بیشتر بود، مثل اسکرپ بوکینگ، چت با تلفن، و ارتباط مداوم با مادرانشان، ۹۸درصد از آنان چنین نمایه ای از این جنسیت زنان را نداشتند.

تفاوت مغز زنان و مردان در چیست

شاید بپرسید کدام بهتر است؟ مغز زنان یا مردان؟

در زنان ارتباطات بیشتری بین سمت چپ و راست مغزشان می باشد. این به آن ها می تواند در جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف استفاده کند. به همین ترتیب می توانند نتیجه گیری کنند. سمت چپ مغز تفکر منطقی را پیش می گیرد و طرف راست با شهود وحق همراه است.

مغز مردان ارتباط جلو به عقب مغز بیشتر است، که ممکن است درک آن ها را بیشتر کند. آن ها با اتفاقاتی که در اطرافشان می افتد بهتر می توانند ارتباط برقرار کنند. در مغز مردان ارتباط قوی بین مهارت های حرکتی و فضاو مکان می باشد. به این معنی که تمایل بیشتری به شغل های بهتر با هماهنگی دست و چشم دارند، مانند پرتاب توپ، یا گرفتن ناخن.

به طور متوسط، مغز مردان حدود ۱۰ گرم بزرگتر از مغز زنان است. اما بزرگتر بودن به معنای باهوش بودن نیست ! همچنین هیچ تفاوتی در اندازه آی کیوی مردان و زنان نمی باشد.

ام آر آی ها نشان داده که مقدار بیشتری خاکستر مغز در هیپوکامپوس مغز زنان می باشد؛ یک ساختاری که نقش مهمی در حافظه ایجاد می کند و به نظر می رسد معارت های ارتباطی ما را کنترل می کند. مثلا در بخش حافظه و شناخت اجتماعی مغز زنان ارتباط بسیاری می باشد. به همین دلیل است احساسات دیگران را درک می کنند.