اختلالات روانپزشکی
درمان در اختلالات روانپزشکی
2016-09-07
آرزوها واهداف
2016-09-10

افسردگی یکی از اختلالاتی است که قشر عمده ای از افراد در طول عمر می توانند به آن مبتلا گردندوحدود ۱۵ در صد جامعه در طول عمرشان این بیماری را تجربه می کنند   ومتاسفانه خانمها نسبت به این بیماری آسیب پذیر تر هستند .

این بیماری باعث اختلال جدی در عملکرد تحصیلی وشغلی واجتماعی وروابط خانوادگی وزوجی می گردد وبعلت اینکه بیمار مبتلا به افسردگی معمولا شکایت زیادی را مطرح نمی کند ممکن است توسط اطرافیان بیمار  دیده نشود ویا اطرافیان بیمار فرد بیمار را فرد بی انگیزه تنبل ویا از زیر کار در رو بپندارند هسته اصلی افسردگی نداشتن حس شادی ولذت نبردن از چیزهایی که قبلا باعث شادی وخوشحالی بیمار می شد است. ووجود افکار خودکشی  ویا تفکر به مرگ ومردن جزو ویژگیهای این بیماری است که باید به آن حساس بود وآن را جدی گرفت .

افسردگی در نوجوانان وکودکان می تواند بصورت مشکلات تحصیلی بد اخلاقی, وهمچنین گرایش به استفاده از مواد ودر گیر روابط جنسی شدن ظاهر گردد ودر افراد بزرگسال بی انگیزگی واختلال در روابط وبی میلی جنسی ومشکلات روابط زوجی است واین بیماری در افراد مسن می تواند با شکایتهای جسمی زیاد وغیر قابل توجیه مشخص شود .

در کل باید توجه داشت افسردگی معمولا با مشکلات دیگری مانند اضطراب ووسواس و مشکلات جسمی وگوارشی می تواند همراه باشد که باید به این مشکلات هم توجه نمود