مزایای قصه گویی برای کودکان
چرا قصه گفتن برای کودکان خوب است؟
2019-02-17
جلب توجه همسر با نظر روانپزشک خوب
چطور همسرتان را جذب خود کنید؟
2019-03-03
دروغ گفتن در ازدواج

دروغ گفتن در ازدواج

آثار مخربی که دروغ گفتن می تواند روی ازدواج تان داشته باشد!

ازدواج یک عهد است. زمانی که روز عروسی قسم می خورید، این اعتماد یا صریح است یا ضمنی.

به هر حال، اعتماد برای ایجاد یک رابطه صمیمی به توصیه هر روانپزشک خوب در تهران حیاتی می باشد.

بدون آن یک ازدواج بر پایه بی اعتمادی می باشد و اساسی ندارد.

اعتماد قابل برگشت است.

ازدواج هم می تواند این اعتماد شکسته شده را نجات دهد، اما بستگی به شدت آن دروغ دارد.

چرا برخی دروغ می گویند؟

مرد یا زنی که دروغ می گوید تا از خودش محافظت می کند، یا همسرش.

دروغ گفتن اغلب زمانی که شخص از به اشتراک گذاشتن چیزی خجالت می کشد، آن را شروع می کند.

برای خیلی ها، دروغ گفتن خیلی راحت تر از مقابله شدن صورت به صورت است.

خیلی وقت های دیگر هم سیگنال های عدم صداقت داشتن، چه درون خودتان یا درون رابطه تان ممکن است باشد.

بدترین نوع دروغ، پوشاندن آن در یک رابطه صمیمانه با دیگریست.

دروغ گفتن در ازدواج

همین می تواند اعتماد در ازدواج را دچار تزلزل کند.

دروغ گفتن آسیب می زند!

صداقت و یک رابطه بی شبهه می تواند کلید اصلی اعتماد باشد. هر ازدواجی هم به همین اعتماد کامل متکی می باشد.

حتی اگر هم آسیب ببینید، یک شخص حق دارد که بداند کسی که دوستش دارد به او صدمه زده یا مشکلاتی از این قبیل داشته است.

در غیر این صورت، کسی که خیانت کرده، فرصت کمک شدن به او از دست داده می شود.

فهمیدن اینکه کسی که دوستش دارید، به شما دروغ گفته است، خیلی دردناک است و به سختی می توان بر آن غلبه کرد.

ریکاوری یک ازدواج به خاطر دروغ گفتن و عدم صداقت

مشکلات زمانی که همسران دروغ های کوچک را پیدا می کنند، عمیق می شود و اجازه می دهد همچنان ادامه پیدا کنند.

این مساله انقدر قبولانده می شود که همسر دروغ را می پذیرد. یافتن اینکه چرا فرد دروغ می گوید، در مرحله اول برای بازیابی اعتماد است.

نداشتن صداقت اغلب سیگنال های ناامنی دارد، و ابزاری برای زوجین می شود تا سعی کنند عمق هر مساله ای را کنکاو کنند.

در چنین شرایطی بهترین توصیه ای که می شود، نزد یک روانشناس یا روانپزشک خوب مراجعه کنید تا به شما در رابطه با این مسائل کمک کند.

خصوصا قبل از ازدواج تا با چشمی بازتر بتوانید تصمیم بگیرید.