اضطراب جدایی
اضطراب جدایی در کودکان
2019-09-19
ترس از ارتفاع
چرا از ارتفاع می ترسم؟
2019-09-22
مقابله با شکست

مقابله با شکست

آموزشمهارتهای  مقابله با شکست

چه روشهایی درمقابله با شکست مورد استفاده است؟

در پاسخ به این سوال روانپزشک خوب می گوید:  مراجعین درمقابله با شکست از دو روش کلی استفاده می کنند

روش اول روش مشکل مدار:

فرد با تمرکز بر مشکل خود وبدون توجه به روشهای حل مسئله صرفا از حس ناکامی وشکست وحتی خود سرزنشی رنج می برد.

در این روش فرد توانایی هیجانی مطلوب را برای تمرکز کردن برای حل مسئله ندارد.

فردصرفا بر مشکل تمرکز می نماید

وبا مرور مکرر مشکل از حس های ناخوشایند شکست ،به دنبال مقصر گشتن واحساس گناه رنج می برد.

این افراد از حس ناکامی واحساس بی ارزشی وعدم توانایی حل مشکل رنج برده ودایما تمایل به بازگو کردن مشکل خود برای خود ودیگران دارند.

ودر مشاوره بیشتر به دنبال همدردی وروشهای تسکینی برای کاهش رنج خود می باشند .

وممکن است بعد از هر شکست تا مدتهای مدید از احساس افسردگی وانزوا طلبی وناتوانی در انجام تکالیف زندگی خود رنج می برند.

روش دوم روش راه حل مدار است :

در این روش فرد درمقابله با شکست  شروع به ارزیابی علت شکست خود می نماید به دنبال راه حلهای مناسب می گردد.

این گروه توانایی مناسبی از لحاظ هیجانی برای تمرکز بر راه حل ونگاه از بیرون به مشکل خود دارند.

این گروه معمولا از بررسی مناسب راه های جایگزین روشهای حل مشکل وومشاوره مناسب جهت بررسی منطقی مشکل استفاده می نمایند.

این گروه به سرعت می توانند درمقابله با شکست راه های پیروزی را کسب نمایند.

عزت نفس

پیش به سوی بهترینها با اعتماد به نفس

علایم کمبود اعتماد به نفس در مردان چیست؟

اعتماد به نفس کودکان را چگونه بالا ببریم؟

والدین چگونه می توانند به کودکان خود کمک نمایند؟

در جهت اینکه کودک بتواند روشهای مناسب مقابله با شکست را بیاموزد والدین چگونه می توانند موثر باشند؟

در پاسخ روانپزشک شریعتی می گوید:

زمانی که کودک شما با مشکلی روبرو می شود تلاش کنید نشان دهید که متوجه حس ناخوشایند کودکانتان هستید.

وبه این روش به کودک حس ارزندگی را خواهید داد.

هرگز از واژه هایی مانند این مهم نیست  یا تو نباید گریه کنی  استفاده نکنید.

که در واقع این پیام را به کودک می دهد که

رنجش برای شما مهم نیست ویا به مشکلش نباید اهمییت بدهد  ویا احساساتش برای کسی مهم نیست.

در عوض به کودک نشان دهید که می تواند برای حل مشکل

به جای احساس گناه خود سرزنش ویا به دنبال مقصر گشتن به دنبال راه حلهای مناسب بگردد

وبه این روشحس ارزندگی واعتماد به نفس کودکتان را بهبود می بخشید وبه او روش راه حل مداری را می آموزید.

را ههای افزایش اعتماد به نفس کودک

اعتماد به نفس کاذب چیست؟