بازی
بازی در زندگی کودکان چه نقشی دارد؟
2019-09-26
افسردگی چه اثراتی روی بدن دارد؟
2019-09-29
حمایت از کودکان

حمایت از کودکان

حمایت از کودکان در سنین مختلف

حمایت از کودکان از جنبه روانشناختی در سلامت روانی وحس عزت نفس واعتماد به نفس نقش اساسی دارد

کودکان در زمان تولد دارای ساختارآسیب پذیری هستند .

توجه به نیاز های کودک در زمان شیر خوارگی خائظ اهمیت است.

کودکان اولین پیام امنیت را درآغوش مادر یا جایگزین مادر دریافت می دارند.

اگر مادر این پیام را در ذهن شیر خوار بگذارد که آغوش گرم، حس سیری ،جای خشک ونوازش عاطفی وجود دارد

نوزاد اولین علایم مثبت حمایت عاطفی را در یافت می دارد

و حس خشنودی  وامنیت ورضایت عاطفی را دریافت نموده است.

این پیام در سنین یک سالگی کودک بسیار مهم است .

کودکی که یکسالگی امنی را بگذراند حس اعتماد اساسی نسبت به دنیای اطراف ورضایت از زندگی را تجربه می کند.

در سنین دو تا چهار سالگی حمایت از کودکان به صورت مراقبت وحضور همراه با پذیرش میل به خود کفایی کودک است .

در این سنین مادر باید بین مواظبت ومراقبت از کودک وحمایت از کودک برای خود گردانی واستقلال نسبی توازن ایجاد نماید.

در سنین چهار تا شش سالگی کودک نیاز به حمایت عاطفی ومراقبت در کنار تشویق به یادگیری مهارتهای جدید دارد.

در این زمان بیش از حد رسیدگی کردن  به نیاز های کودک می تواند باعث شود کودک در خود گردانی ونیاز به ابتکارش خلل وارد شود

حمایت از کودک بیشتر جنبه تربیتی وتشویق مثبت و کمک به باز داری های هیجانی مناسب  دارد .

حمایت از کودکان می تواند به صورت تقویت خویشتن داری وخود انظباطی باشد.

در سنین مدرسه حمایت  به صورت نظارت بر انجام وظایف تحصیلی تقویت مهارتهای اجتماعی  وتقویت خود گردانی در کنار مراقبت در روابط کودک وایجاد حد ومرزهای مناسب است .

در سنین نوجوانی حمایت تقویت حس هویت در نوجوان انجام نقش مشاور  و نقش والدین به عنوان دوست بزرگسال نوجوان است.

مراقبت از کودکان

چرا مادر در مراقبت از کودک اوتیسمی استرس دارد؟

اضطراب جدایی در کودکان

تکلیف ومشق زیاد چه مضراتی برای بچه ها دارد؟

اهمیت حمایت از کودکان در رشد روانی وبلوغ اجتماعی 

کودکانی که به روش مناسب از حمایت برخوردار بوده

ووالدین بتوانند بین حمایت مناسب ،پذیرش استقلال  وکمک کردن به خود گردانی ومهارتهای اجتماعی توازن قائل شوند.

قطعا این کودکان در سنین نوجوانی وبزرگسالی از حس عزت نفس ،خویشتن پذیری و اعتماد به نفس مناسب همراه با خود انظباطی  برخوردارند.

وبهتر می توانند  مسائل ومشکلات بزرگسالی را حل نموده روابط بهتری را خواهند داشت.

واز حس موفقیت وشادمانی بیشتری برخوردارند.

روشهای برخورد با مشکلات کودک

درمان خجالتی بودن نوجوانان چیست؟