شبکه های اجتماعی و کودکان
چرا شبکه های اجتماعی و کودکان یک مساله بزرگ برای والدین شدند؟
2019-09-01
نیازعاطفی
نیازعاطفی زوج در رابطه
2019-09-05

مراقبت از کودکان

مراقبت از کودکان چگونه وبه چه طریقی؟

یکی از دل مشغولیهای همیشگی والدین روش مراقبت از کودکان است.

از نظر روانپزشک خوب:

دو نوع آسیب متوجه کودکان وفرزندان ما هست ،

در نوع اول کودکان رها شده یا”child neglect

ونوع دوم کودکان بیش از حد محافظت شدهover protect child

در نوع اول کودک به حال خود رها می شود ومراقبت از کودکان در این روش جایش را به بی توجهی واهمال می دهد .

این نوع آسیب که در مراکز حمایتی بیشتر مورد توجه است ،

از بی توجهی به تغذیه وسلامت وبهداشت کودک  وعدم رسیدگی به نیاز های اصلی وحیاتی کودک ،

بی توجهی به محیط زندگی  وسرپرست های کودک وسو استفاده فیزیکی وجنسیchild abuse

به کار گرفتن کودک  به عنوان روشی برای تامین نیاز ویا درآمد شغلی است.

ویا آزار وآسیب فیزیکی وروحی به کودک وارد می شود که برخلاف انتظار ،کودک ممکن است به خاطر وجود وابستگی نا ایمن به شدت به والدین بی توجه آسیب زای خود بچسبد

واین نه به خاطر علاقه وحس دوست داشتن  بلکه بخاطر اضطراب وترس از رها شدگی کودک است.

این والدین معمولا دچار مشکلات روحی روانی ، کم هوشی ، اعتیاد به مواد وفقر اجتماعی اقتصادی ویا کمبود دانش وآگاهی والدین از نیاز  کودک است

وگاها والدین خود در کودکی دچار مشکلات زیادی در جنبه رشد ومورد توجه ومحبت بودن  ،بوده اند.

در این نوع آسیب به کودک، گاها توجیه اینکه کودک از شرایطش راضی است واعتراض نمی کند را به عنوان دفاع از وضعیت موجود به کار میرود،

بدون توجه به این نکته که کودک در زیر سن قانونی است.

توانایی تشخیص صلاحیت وکفایت ودفاع از منافع وحقوق خود ندارد.

در  آسیب نوع دوم که کمتر به آن توجه شده است ،

مراقبت بیش از حد از کودک جای  مراقبت از کودکان را گرفته

در این روش  با حمایت ومراقبت بیش از حد از کودک که معمولا در والدین نگران ومضطرب وگاها کنترلگر اتفاق می افتد

کودک توانایی های لازم برای خود مراقبتی ومهارتهای حل مسئله ومهارتهای اجتماعی مرتبط با سن خود را نمی آموزد .

این کودکان برخلاف خواسته والدینشان معمولا در سنین بالاتراز مهارتهای اجتماعی کافی برخوردار نیستند

واز حس عدم اعتماد به نفس کافی وعدم توانایی حل مسئله متناسب با هم سن های خود رنج می برند.

وتوانایی های کفایتی  کافی را کسب نمی کنند.

مراقبت از کودکان از نظر روانپزشک شریعتی:

توجه به اینکه در عین مراقبت از کودک وتوجه به نکات اصلی

مانند توجه به نیاز وآموزش کودک ومراقبت از کودکان از جنبه حمایت در برابرآسیب ،

باید مهارتهای خود مراقبتی وروشهای نه گفتن در مواقع ضروری وتوجه به احساس را به کودکانمان با توجه به سن آنها به آنها بیاموزیم.

مقاله های مرتبط:

http://drkamranaskari.ir/kids-and-being-smart-social-media/

http://drkamranaskari.ir/deal-with-child-problems/

http://drkamranaskari.ir/child-problem/

http://drkamranaskari.ir/being-shy-treatment/

http://drkamranaskari.ir/communicate-with-a-1-2-year-old-kid/

http://drkamranaskari.ir/adhd-disorder-in-kids/

http://drkamranaskari.ir/coping-with-stress-and-autism/

http://drkamranaskari.ir/dealing-with-disrespectful-teenage/

http://drkamranaskari.ir/increasing-childrens-responsibility/

http://drkamranaskari.ir/children-emotional-abuse/

http://drkamranaskari.ir/what-to-do-with-children-swearing/