درمان افسردگی با ورزش کردن
آیا ورزش به درمان افسردگی کمک می کند؟
2017-10-12
راه های غلبه بر ترس
بر ترستان چگونه غلبه کنید!
2017-10-19
عوامل خشونت در کودکان

عوامل خشونت در کودکان

علل خشونت در کودکان :

خشونت در کودکان می تواند به دلایل زیادی رخ دهد. یا می تواند به خاطر مسائل خانوادگی باشد، یا محیط زیست یا مرتبط با خود کودک باشد.

عوامل موثر خشونت در کودکان در محیط :

عوامل خانوادگی :

به خوبی می دانید و شنیده اید که خشونت خانواده، چه از نظر جسمی، جنسی یا عاطفی می تواند روی کودک تاثیر بسیار بدی داشته باشد. همچنین گزارش شده است که بسیاری از کودکان تحت چنین آزارهای خشونت آمیزی قرار می گیرند. با این حال، والدینی هم هستند که خشونت ندارند، اما کودک چنین شرایطی را دارا می باشد. یا مثلا دیده می شود، خشونت خانوادگی بسیار زیاد است، اما در کودک هیچ اثری از این خشونت در خانواده دیده نمی شود.

ویژگی هایی که از والدین کودکان خشونت طلب به دست آمده عبارتند از : عزت نفس پایین، هوش کم، خصومت، انزوا، تنهایی، اضطراب، افسردگی، بی تفاوتی، ترس از رد شدن، عدم بلوغ، وابستگی، بی اعتمادی، سوءمصرف مواد مخدر، یا الکل.

این ویژگی دارد به مشکلی بزرگ تبدیل می شود. واحد حفاظت کودکان این گونه گزارش می کند که مصرف مواد مخدر، با سابقه خشونت والدین رابطه مستقیمی دارد، و در نتیجه آن کودکی که از چنین خانواده هایی بیرون می آید، ناکارآمد می باشد.

فقدان اطلاعات والدین از پیشرفت کودک می تواند نتایج غیر منطقی و یا انتظارات غیر واقعی به دنبال داشته باشد. عدم داشتن مهارت های والدین و بچه داری و نگرش های نامناسب در این باره می تواند منجر به سوء رفتارهایی شود که در نهایت خشونت را به عنوان راه حل در نظر گیرد.

موقعیت های خاصی مثل بارداری های ناخواسته، بیماری های جسمی، و توانایی های ضعیف در همدردی با کودک می تواند در افزایش خشونت طلبی کودک تاثیر داشته باشد. خصوصا استرس اجتماعی، و کاراکتر منزوی در خانه را برای این کودک به همراه دارد.

عوامل خشونت در کودکان چیست؟

عواملی که خود کودک موثر است؟!

کودکان کوچکتر، به خاطر وضعیت فیزیکی، و وضعیت رشدشان، سن کودک، وضعیت ذهنی، و پیشرفت اجتماعی شان، ممکن است بیشتر در معرض چنین رفتارهای خشونت آمیزی باشند. کودکان بزرگتر هم به خاطر اندازه فیزیکی شان، و وضعیت رشدی شان، به طور خاصی مستعد انواع فرم های خشونت طلبی هستند؛ مثل battered child syndrome، shaken infant syndrome، و failure to thrive syndrome.

رفتار کودک، مثلا گریه های ناخوشایند، و بدون جواب، می تواند خشونت کودک را بیشتر کند. به خصوص اگر والدین توانایی کمی در همدردی با کودک داشته باشند و سخت بتوانند احساساتش را کنترل کنند.

به طور کلی تز نظر روانپزشک ، کودکانی که به نظر می رسد “متفاوت” هستند، مثل کودکان معلول، بیشتر در معرض خشونت طلبی هستند. کودکانی که از لحاظ اجتماعی تنها هستند، ممکن است در معرض خطر بیشتری باشند. مثلا کودکی که روابط اجتماعی نزدیکی با والدینش ندارد، و هیچ دوستی ندارد یا کم هستند، ممکن است در آینده نیازمند توجه و عاطفه زیادی برای برقراری رابطه جنسی باشد.

عوامل محیطی :

عوامل محیطی اغلب با ترکیب عوامل ذکر شده دیده می شود. در برخی فرهنگ ها، خشونت کودک ممکن است بیشتر از فرهنگ های دیگر باشد. به همین دلیل ممکن است یک فرهنگ خشونت طلبی بچه را بپذیرد اما در جای دیگر این گونه نباشد.

فشار های اقتصادی هم می توانند تاثیر روی نقش کودک در خانواده داشته باشند. مثلا تنبیه بدنی.

استرس هم در نتیجه فقر می باشد که که با نرخ بالایی از خشونت کودکان همراه است. همه این ها به دلیل افزایش بیکاری و رکود اقتصادی می باشد.

با همه این ها، چنین خانواده هایی با این زمینه خشونت، معمولا در فعالیت های اجتماعی شرکت ندارند و از منابع اقتصادی ،بهداشتی و اجتماعی کمترین استفاده را می کنند.