2018-04-19
تاثیر پدران روی فرزندان

نقش موثر پدران در فرزندپروری

پدران نقش مهمی در رشد کودک از تولد تا بزرگسالی دارند. در حقیقت مطالعات بسیاری به دست آمده که به نتیجه ای یکسان رسیده اند : […]
2018-06-14
محبت به فرزندان

تا می توانید به کودکان تان محبت کنید!

محبت کردن به موقع و بی دریغ، بچه ها را بی نیاز از محبت بار می آورد. در واقع وجود آن ها را سرشار از عشق […]
2018-07-29
اصول فرزندپروری

کودکان را چگونه تربیت کنیم؟

نکته های فرزندپروری که به والدین بسیار کمک می کند!
2019-11-01
توجه طلبی

توجه طلبی

توجه طلبی ونیاز به توجه یکی از نیاز های بنیادی انسانی است وافراد در سنین مختلف برای در یافت توجه می توانند دست به رفتار های مختلفی بزنند.