2018-02-15
بازی درمانی چیست

بازی درمانی چه فوایدی برای کودکان دارد؟

بازی درمانی چیست؟ بازی درمانی همانند مشاوره بزرگسالان می باشد. در واقع بازی درمانی از بازی استفاده می کند و با محیط طبیعی که برای کودک […]
2018-02-25
سن آموزش دوچرخه سواری به کودکان

بهترین سن برای یاددادن دوچرخه سواری؟!

بهترین سن برای یاددادن دوچرخه سواری به کودک چه موقع می باشد؟ دوچرخه سواری هم خیلی ورزش شادی می باشد و هم برای کودکان بسیار عالیست. […]
2019-09-26
بازی

بازی در زندگی کودکان چه نقشی دارد؟

بازی در زندگی کودکان دارای اهمیت زیادی در ایجاد صمیمیت حس همدلی ،کار گروهی ،ایجاد رفاقت های معنی دار وآمادگی برای زندگی واقعی می باشد ونیاز به برنامه دارد.