2016-08-07
عشق در یک نگاه

عشق در یک نگاه

عشق در یک نگاه یکی از پر جذبه ترین ورمانتیک ترین انواع عشق است که بسیاری از عشاق را در دام خود اسیر کرده ولی چقدر می توان به این نوع عشق اعتماد کرد.
2016-10-03
درمان افسردگی

عشق در یک نگاه،چرا یک دفعه عاشق می شویم؟

عشق چگونه در ما شعله ور می گردد.
2019-08-29
صمیمیت

صمیمیت در روابط

صمیمیت در روابط عامل اصلی دوام ورضایت است وقتی این صمیمیت در رابطه ایجاد شود افراد از حس رضایت بالایی برخوردار خواهند بود وتداوم بیشتری رابطه خواهد داشت.
2019-10-05
دلنوشته های روانپزشک

دلنوشته های روانپزشک

دلنوشته های روانپزشک در مورد دیدگاه فردی که در رابطه عاطفی خیانت می کند واو خود را چگونه وچطور می بیند رفتارش را چگونه تفسیر می کند.