2016-07-24

وسواس

اختلال وسواس فرمی از اضطراب است که در آن بیمار بعلت رنجی که از تردیدهای بیشمار خود می کشد توانایی تصمیم گیری قاطع خود را بشدت […]
2016-07-24

مهارتهای زندگی

سازمان بهداشت جهانی مهارتهای  ده گانه ای را معرفی کرده که هر کسی برای داشتن زندگی موفق فردی و اجتماعی باید انها را کسب کند. ۱- […]
2016-07-26

عزت نفس بخش اول

عزت نفس  که پایه اعتماد به نفس مثبت   با ارزش ترین دارایی وسرمایه انسان در تمام طول عمر می باشد بر پایه ۵ اصل ساختار […]
2016-07-28

عزت نفس قسمت دوم

دومین ضرورت وجود عزت نفس بعد از خود پذیری خود آگاهی است فرد خود آگاه نسبت به رفتار های خود آگاه است ومتوجه برایند رفتارهای خود […]