افسردگی چه اثراتی روی بدن دارد؟
2019-09-29
دلنوشته های روانپزشک
دلنوشته های روانپزشک
2019-10-05
خیانت

خیانت

آیا می توان خیانت را در رابطه پیشگیری کرد؟

چرا یک رابطه که در ابتدا عاشقانه شروع میشود دچار فرجام بدی مانند خیانت می شود؟

چه زمانی این مشکل  شکل می گیرد؟

آیا در خیانت همیشه یک طرف مقصر است؟

روشهای پیشگیری چیست؟

وسر انجام تعریف خیانت  عاطفی چیست؟

روانپزشک خوب  توضیح می دهد:

هر زمان شما وارد یک رابطه عاطفی جدی می شوید،

یعنی رابطه خاصی که عواطف واحساسات دو طرف در آن جاری است و دوطرف نسبت به یکدیگر ابراز علاقه وصمیمیت  نمایند

ودر واقع رابطه از یک رابطه عادی  ودوستانه به یک رابطه عاطفی ونزدیک تغییر نماید ،

دو طرف نسبت به یکدیگر متعهد می گردند

ودر این تعهد بدون آگاهی یک طرف نباید فردی از جنس مخالف به نحوی حضور داشته باشد که

طرف مقابل از بابت ارتباطی که بین این دو فرد هست حس نگرانی وناخشنودی نماید

و پنهان کاری وجود نداشته باشد

ودر واقع وقتی یکی یا هر دو طرف تعهد رابطه را بشکند می توان گفت خیانت شکل گرفته است.

در واقع می توان به چند فاکتور مهم برای پیشگیری  از این مشکل اشاره کرد:

اگر رابطه در ابتدا با شناخت اندکی شکل بگیرد ودر واقع طرفین فرصت شناخت وارزیابی را به خود وطرف مقابل ندهند،

اگر در ابتدای رابطه مشکلاتی مثل تمایل به دروغگویی وپنهان کاری در زوجین مشهود باشد ومورد بی اعتنایی قرار بگیرد،

اگر در گذشته فرد تاریخچه عدم تعهد در این رابطه ویا روابط قبلی مشهود باشد ،

اگر شما متوجه تنوع طلبی افراطی در طرف مقابل شدید ،

اگر شما بر خلاف هشدارهایی که ذهن شما در مورد مشکل در رابطه می دهد وارد رابطه شدید  وبهآن اعتنا نکردید

ویا با خوشبینی این تفکر که طرف مقابل یا خودتان می توانید تغییر کنید را به خودتان دادید

صمیمیت در روابط

سرد مزاجی در روابط عاطفی

بحران روابط زناشویی

روابط زوجها اختلافات وکشمکشها

در واقع شما خود را در معرض خیانت قرار داده اید.

رواپزشک شریعتی در ادامه می افزاید:

در خیانت همیشه باید به این نکته توجه کرد که چه نیاز هایی در رابطه نادیده گرفته شده وچرا یک طرف دست به این کار زده است.

بنابراین در کنار اینکه فردی خیا نتکار  را باید  ارزیابی کرد باید حتما علل وعواملی که منجر به خیانتکاری شده را هم برای بهبود رابطه فعلی ویاآینده ارزیابی کرد.

و در واقعه به نظر یکی از اصول  موردتوجه این است که

به رابطه مانند یک موجود زنده باید نگریست که دارای یک سری نیاز هایی است واین نیاز ها با گذشت زمان تغییر می کند

ویک زوج موفق همیشه در حال مراقبت از رابطه خود هستند وقسمتی از این مراقبت توجه به نیاز های طرف مقابل است. 

نیاز عاطفی زوج در رابطه

عملکرد جنسی را چگونه می توان بهبود بخشید؟