مدیتیشن
مدیتیشن چه فوایدی دارد؟
2019-10-06
اختلال ADHD and ODD
اختلال ODD چه فرقی با ADHD دارد؟
2019-10-13
پرخاشگری در نوجوانان

پرخاشگری در نوجوانان

پرخاشگری در نوجوانان چرا وچگونه؟پرخاشگری در نوجوانان همانند یک اپیدمی  توسط والدین مشاهده می گردد

بسیاری از والدین از اینکه کودک دوست داشتنی ومعصومشان در حوالی سنین بلوغ تبدیل به یک هیولای غیر قابل کنترل می گردد دچار وحشت می شوند.

در این موارد معمولا انگشت اتهام به سمت عواملی مانند:

دوستان وهم بازیهایها بی ادب، هورمونهای موذی ،والدین بی کفایت پرتنش ومشغول،سیستم آموزشی پر توقع وسلطه گر،

فضای مجازی بی در وپیکروشکافهای اجتماعی واقتصادی می رود.

هر چه هست تا بوده وبوده همواره نوجوانان برای والدین خسته از در گیریهای اجتماعی واقتصادی نگران کننده بوده اند.

شاید بتوان گفت که از نظر روانپزشک خوب نوجوانی هم زمان با افزایش جثه ،قدرت بدنی وافزایش هورمونهای جنسی

سن انقلاب کودکان دیروز ونوجوانان امروز در برابر سلطه گری ونظم ساخته شده توسط والدین قوی دیروز وعاجز امروز است.

پرخاشگری در نوجوانان را می توان روشی برای حس هویت مستقل ،مخالفت با قوانین نا عادلانه اجتماعی ،روشی برای کسب تایید توسط گروه همتایان دانست.

والبته پرخاشگری در نوجوانان را می توان به انحا مختلف مشاهده کرد از یک رفتار خشونت آمیز تا لجبازی با قوانین موجود در م سیستمآموزشی وسیستم خانواده

مصرف دخانیات ومواد مخدر ویا اقدام به رفتارهای جنسی که گاها می تواند خشن ویا حتی جنایتکارانه باشد.

پرخاشگری در نوجوانان را چگونه می توان با هزینه کمتری مدیریت کرد؟

با نوجوانان چگونه باید رفتار کرد؟

افسردگی نوجوانان را جدی بگیرید!

اسنپ چت باعث افسردگی نوجوانان!

چرا ی شبکه های اجتماعی وکودکان یک مساله بزرگ برای والدین شدند؟

از نظر روانپزشک شریعتی بهترین راهکار با این مشکل این است که:

در ابتدا هویت مستقل نوجوانان خودمان را به رسمیت بشناسیم.

نو جوانان در سنین حوالی بلوغ تمایل به شناخته شدن به عنوان یک هویت مستقل ودارای سبک والگوی ذهنی متفاوتند.

احترام به هویت نوجوان وعدم مخالفت جدی حتی اگر سبک وروش زندگی نوجوان مطلوب ما نیست

ونشان دادن اینگه نظر مخالف ما باعث اعمال زور در برخورد با نوجوان نمی شود .

وبه اصطلاح ولتر بیان اینکه من کاملا با نظر تو مخالفم ولی حاضرم جان خود را بدهم تا تو حرفت را بزنی را باید الگوی کار خود نماییم.

وزمانی که با نظر نوجوانمان مخالفیم بهتر است از او در خواست کنیم نقطه نظرش واینکه چگونه می توانیم به یک نتیجه برد برد برسیم را جویا شویم.

و در موارد زیادی هم ممکن است علت این نوع رفتار در مشکلات روانشناختی نوجوان باشد که بهتر است از یک مشاوره توسط روانپزشک حاذق استفاده نماییم.

آیا ورزش خاصی برای تمدید اعصاب هست؟

چه آسیب هایی بچه های طلاق را تهدید می کند؟