تنهایی
خود کشی
2016-09-21
ترس ووسواس
استرس زنگی من را فلج کرده چه کنم؟
2016-09-26

بسیاری از مراجعین از تکرار یک سری اتفاقات بد در رابطه که مکررا در رابطه آنها تکرار می شود شکایت دارند:

چرا تمام رابطه های من پس از مدتی شکست می خورد؟

چرا آدمهایی که وارد رابطه با من می شوند همگی بعد از مدتی به من خیانت می کنند؟

چرا من نمی تونم یک رابطه پایدار را تجربه کنم؟

چرا آدمهایی که با من وارد رابطه می شوند بعد از مدتی بدون توضیح من را ترک می کنند؟

…… وبسیاری از این چرا ها ,می توان پاسخ را در الگوهای ذهنی نا خودآگاه خودتان جستجو کنید شاید باعث تعجب شما شود اگر به شما گفته شود شما در نا خودآگاهتان کاملا حساب شده وارد را بطه های تکراری می شوید که همگی از یک الگوی ذهنی تبعیت می کند بسیاری از مراجعین وقتی به الگوهای ذهنی خود وترسهای ناخودآگاه خود ونحوه روابط افراد مهم زندگیشان مانند پدر ومادر  آگاه می شوند متوجه می شوند که این انتخابهای بد همگی از ناخودآگاه آنها کاملا حساب شده ناشی می شود وشاید مربوط به ترس از ورود به یک تعهد ویا حس ناکارآمدی ,ترس های بزرگ مورد خیانت واقع شدن وعدم تمایل به تعهد ویا علتهایدیگری که در ناخودآگاه شما شکل گرفته همگی قدرتمندانه می توانند در انتخابهای شما نقش بازی نماید , شنیدن این موضوع می تواند دردناک وآزار دهنده باشد ولی اگر تحمل دیدن زخم های روانشناختی خود را داشته باشید تمایل به آگاهی از ذهن نا خود آگاه خودتان را داشته باشید آنچه در تاریکی نقش بازی می کند از تا ریکی خارج می شود وآنوقت دیگر می توانید به تمایلات ناخودآگاه خودتان نه بگویید وانتخابهای متفاوت وبهتری را تجربه کنید ودر واقع این چرخه معیوب را بشکنید همه این نیاز به

آگاهی مطالعه وومشاوره وروانکاوی دارذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/